Hoppa till innehåll

Nytt Huvudavtal och nya regler i LAS

Med anledning av den nytillkomna överenskommelsen mellan Kompetensföretagen och LO gäller numera Huvudavtalet med retroaktiv verkan fr o m 1 januari 2023 även för samtliga medlemsföretag och anställda som omfattas av Kompetensföretagens kollektivavtal, Bemanningsavtalet för arbetare (LO-avtalet) samt Tjänstemannaavtalet, Bemanning Vård, Bemanning Läkare, Bemanning Skolor. Det innebär att samtliga Kompetensföretagens kollektivavtal för såväl arbetare som tjänstemän omfattas av Huvudavtalet. 

Kursbeskrivning

Kursen omfattar följande avtal (för vilket huvudavtalet antagits):  
Bemanningsavtalet för arbetare (LO-avtalet) samt samtliga tjänstemannaavtal (Tjänstemannaavtalet med Unionen/Akademikerförbunden, Bemanning Vård med Vårdförbundet, Bemanning Läkare med Svenska Läkarförbundet, Bemanning Skolor med Sveriges Lärare).

Detta får du i kursen
I den här kursen får du en genomgång av de nya reglerna i LAS och den överenskommelse, det så kallade ”Huvudavtalet”, som ingåtts mellan Svenskt Näringsliv och LO/PTK med flera. Vi förklarar hur dessa samspelar med varandra och går igenom det materiella innehållet. Vi reflekterar även kring de praktiska effekterna för dig som arbetsgivare och kommer bland annat gå igenom följande:

  • Sakliga skäl för uppsägning
  • Nya turordningsregler
  • Anställning upphör vid tvist om uppsägning
  • Tidsbegränsade anställningsformer
  • Stärkt anställningsskydd för inhyrd/uthyrd personal
  • Förstärkt omställningsstöd

Kursledare
Arbetsrättsjurister från Almega, Kompetensföretagen.

Målgrupp
Vi vänder oss i första hand till VD, chefer, HR med flera som verkar som arbetsgivarens företrädare hos företag som omfattas av rubricerade kollektivavtal.

Praktiska kursdetaljer
Mer information om hur du ansluter dig till kursen får du i kallelsen.

Pris
Kostnadsfritt för medlemmar / 2 900 kr exkl. moms för icke-medlemmar.

Det finns i nuläget inga bokningsbara tillfällen för den här aktiviteten.

Välj tillfälle

Medlemspris

Kostnadsfritt

2900 kr för icke-medlemmar

Boka
Intresseanmälan
Har du frågor om aktiviteten?
Hör av dig

{{ contact.name }}

{{ contact.title }}

{{ contact.phone }} {{ contact.cellphone }} {{ contact.email }}