Hoppa till innehåll

Nya regler i LAS och nytt Huvudavtal för företag som omfattas av Kompetens­företagens Tjänstemannaavtal, Bemanning Vård, Bemanning Läkare och Bemanning Lärare (ej Bemannings­avtalet för arbetare (LO-förbunden)

Den 1 oktober 2022 börjar nya regler enligt lag och huvudavtal om bland annat uppsägning och omställning att gälla. Det är en stor förändring av arbetsrätten som du som arbetsgivare behöver känna till. Bland annat förändras reglerna kring uppsägning, både när det gäller personliga skäl och arbetsbrist

Kursbeskrivning

Kursen omfattar följande avtal (för vilket huvudavtalet antagits):  
Bemanning Tjänstemän, Bemanning Vård, Bemanning Läkare och Bemanning Lärare.

Kursen omfattar Inte följande avtal (för vilket huvudavtalet inte antagits):
Kompetensföretagens kollektivavtal Bemanningsavtalet för arbetare (LO-förbunden).

Vi hänvisar medlemmar med avtal som inte omfattas till våra digitala seminarier och inspelade utbildningar om LAS som du hittar här

Du hittar också information i Arbetsgivarguiden som du hittar här

Detta får du i kursen
I den här kursen får du en genomgång av de nya reglerna i LAS och den överenskommelse, det så kallade ”Huvudavtalet”, som ingåtts mellan Svenskt Näringsliv och PTK med flera. Vi förklarar hur dessa samspelar med varandra. Vi går igenom det materiella innehållet och reflekterar kring de praktiska effekterna för dig som arbetsgivare som omfattas av Kompetensföretagens kollektivavtal: Bemanning tjänstemän, Bemanning, Bemanning Läkare och Bemanning Lärare. Vi kommer bland annat gå igenom följande:

  • Sakliga skäl för uppsägning
  • Nya turordningsregler
  • Anställning upphör vid tvist om uppsägning
  • Tidsbegränsade anställningsformer
  • Stärkt anställningsskydd för inhyrd/uthyrd personal
  • Förstärkt omställningsstöd

Kursledare
Arbetsrättsjurister från Almega, Kompetensföretagen.

Målgrupp
Vi vänder oss i första hand till VD, chefer, HR med flera som verkar som arbetsgivarens företrädare hos företag som omfattas av rubricerade kollektivavtal.

Praktiska kursdetaljer
Mer information om hur du ansluter dig till kursen får du i kallelsen.

Pris
Kostnadsfritt för medlemmar / 2 900 kr exkl. moms för icke-medlemmar.

Det finns i nuläget inga bokningsbara tillfällen för den här aktiviteten.

Välj tillfälle

Medlemspris

Kostnadsfritt

2900 kr för icke-medlemmar

Boka
Intresseanmälan
Har du frågor om aktiviteten?
Hör av dig

{{ contact.name }}

{{ contact.title }}

{{ contact.phone }} {{ contact.cellphone }} {{ contact.email }}