Almegadagen

27 november eller 1 december 2020


Plats

Livesändning

Datum

27 november 

1 december 2020

Biljetter

Anmälan är nu stängd.

Pris

Medlem: 1 895 kr exkl moms

Inte medlem: 6 900 kr exkl moms

Om Almegadagen

Anmälan är nu stängd. 
Tillfällen:

27 november kl. 10:00 – 16:00

Alternativt

1 december kl. 10:00 – 16:00

Almegadagen är Almegas största utbildningsevent där du som deltagare rustar dig inför 2021 i viktiga uppdateringar kring både arbetsmiljö och arbetsrätt. Nytt för i år är också att utbildningen genomförs helt digitalt. Under dagen får du lyssna till några av Sveriges främsta arbetsrätt- och arbetsmiljöexperter som fördjupar sig i årets tema ”Håller dagens arbetsrätt för framtidens förändrade arbetsliv?”. Och naturligtvis kommer du under dagen ha möjlighet att ställa alla dina frågor i en livechatt till våra experter.

Håller dagens arbetsrätt för framtidens förändrade arbetsliv?

” Framtidens arbetsliv kräver att chefer och medarbetare ges bra förutsättningar för att leda och arbeta på ett långsiktigt hållbart sätt.”

– Gabriella Nordgren, HR- och arbetsrättsexpert

Frågeställningar kring hur arbetsrätten och arbetsmiljön fungerar i det framtida arbetslivet är just nu högaktuella. Inte minst mot bakgrund av den smittspridning som sker i vårt samhälle, och att allt fler medarbetare jobbar på distans. Håller den svenska arbetsrättslagstiftningen inför det framtida förändrade arbetslivet? Och hur kommer egentligen arbetslivet att förändras?

Det här och mycket annat ger vi dig svar på under en utbildningsdag i höst där vårt mål är att rusta dig inför kommande års utmaningar i arbetslivet.

Vi kallar det för Almegadagen – en digital utbildning där vi sänder live från vår TV-studio. Under dagen utbildas du av några av Sveriges främsta arbetsrätt- och arbetsmiljöexperter, samtidigt som du har möjlighet att ställa alla dina frågor live till vår expertpanel.

Under dagen kommer du att rustas, utbildas och uppdateras inom arbetsrätt, utvecklingen av arbetslivet, samt stundande avtalsrörelse.

Utbildningen vänder sig till dig som jobbar med HR, som chef med personalansvar eller i en roll där du möter arbetsrättsliga frågor i arbetslivets vardag.

Under 25 år har vi samlat våra experter och turnerat runt i Sverige för att just presentera nyheter och nya frågeställningar inom områdena arbetsrätt och arbetsmiljö. Nu flyttar vi in i en studio och gör det digitalt. Tidigare kallade vi det Alldagarna – nu heter det Almegadagen.

Program

10:00-10:10 Introduktion

10:10- 10:45 LAS-utredningen och Avtalsrörelsen 2020

Talare: Nils Bergh och Jonas Stålnacke 

En av höstens mest diskuterade frågor handlar om LAS och moderniseringen av arbetsrätten. Förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter har pågått under hösten och i oktober stod det klart att man inte nådde ända fram. Nu påbörjas istället en politisk process, som media flitigt rapporterar om. LAS och spelregler på den svenska arbetsmarknaden är en viktig fråga som berör både arbetsgivare och medarbetare. Vad händer nu och vad kan vi förvänta oss av den här processen. Parallellt med detta inleds också 2020 års avtalsrörelse med förhandlingar kring villkor och lönenivåer. Vi ger er en bild av vad som händer i avtalsrörelsen, vad ni kan förvänta er och hur ni som arbetsgivare kan navigera i detta.

11:00-11:45 Viktiga AD-domar 

Talare: Gabriella Nordgren o Jonas Stålnacke 

Vi går igenom de viktigaste och mest intressanta domarna under året. Även viktiga domar från EU-domstolen som påverkar den svenska arbetsrätten berörs.

12:00-13:00 Lunch 

13.00-13.45 Nyheter inom arbetsrätten

Talare: Jonas Stålnacke och Nils Bergh  

Vi går igenom alla viktiga nyheter och förändringar som du som arbetsgivare behöver ha kunskap om för att hålla dig uppdaterad.

14:00-14:45 Framtidens arbetsliv

Talare: Nils Bergh och Gabriella Nordgren

Hur kommer framtidens arbete se ut ”post Covid” och hur kommer dagens arbetsrättsliga- och arbetsmiljörättsliga regelverk att påverka ett sådant framtida scenario.

15.00 -15.45 Ledarskap och arbetsmiljö  

Talare: Maria Morberg Gabriella Nordgren  

Cheferna är viktiga för att skapa en god arbetsmiljö för medarbetarna, och (eller men) det är också viktigt att cheferna har en bra arbetsmiljö för att kunna utföra sitt chefsuppdrag på ett bra sätt och hålla på sikt. Vi pratar om organisatoriska förutsättningar, OSA-föreskriften, illegitima arbetsuppgifter och friskfaktorer. Vi pratar även om begreppet självledarskap. Vad är självledarskap och varför är det viktigt och vilka förutsättningar behövs för att det ska bli lyckosamt och hållbart.

Våra talare

Gabriella Nordgren har närmare 20 års erfarenhet av HR och arbetsrättsliga frågor från såväl det privata näringslivet som inom offentlig verksamhet. Både från arbete på HR-avdelning och som förhandlingschef. Idag arbetar Gabriella på Almega som arbetsrättsexpert.
Nils Bergh har femton års erfarenhet av arbetsrätt och affärsjuridik, både från advokatbyrå och arbetsgivar­organisationer. Nils är idag arbetsrättexpert på Almega och har precis genomfört ett större arbete kring just framtidens arbetsliv.
Jonas Stålnacke är en av Sveriges främsta arbetsrättsjurister med över 30 års erfarenhet av arbete i domstol inom just arbetsrätt. Jonas är arbetsrättsjurist på Almega och stöttar framförallt Almegas medlems­företag i olika typer av tvisteärenden inom arbetsrätt.
Maria Morberg har över 20 års erfarenhet av att arbeta med arbetsmiljöfrågor i såväl privat sektor som organisationer. Idag arbetar Maria på Almega som expertrådgivare i arbetsmiljöfrågor och utbildar Almegas medlems­företag. Under Almegadagen 2020 deltar Maria också som talare under programpunkten Ledarskap och arbetsmiljö

Våra experter i livechatten.

Lisa arbetar som arbetsrättsjurist inom olika branscher på Almega sedan 2016 och stöttar medlems­företagen med alla de utmaningar arbetsgivare möter i verksamheten.

 

Thomas Lansing har drygt 20 års erfarenhets av arbetsrättsliga frågor och kollektivavtalsförhandlingar som förhandlare i olika arbetsgivar­förbund. Sedan 2008 arbetar Thomas som arbetsrättsexpert inom Almega med placering i Göteborg.