Almegadagen

2 december 2021


Plats

Livesändning

Datum

2 december 2021

Biljetter

Här bokar du din biljett

Pris

Medlem: 1 895 kr exkl moms

Inte medlem: 7 900 kr exkl moms

Titta i efterhand

Har du inte möjlighet att delta under hela Almegadagen 2021? Inga bekymmer, den kommer att spelas in. Vilket betyder att du kommer att kunna se hela programmet, via en personlig länk när det passar dig, under 14 dagar efter genomfört event.

Om Almegadagen

Här bokar du din biljett

Almegadagen är Almegas största utbildningsevent där du som vd, chef eller HR-medarbetare rustar dig inför 2022 med viktiga uppdateringar kring både arbetsrätt och arbetsmiljö samt framtidens arbetsliv. Under dagen får du lyssna till några av Sveriges främsta arbetsrätt- och arbetsmiljöexperter samt inspiratörer som fördjupar sig i årets tema ”Vårt nya arbetsliv – idag och i framtiden”. Du kommer även få möjlighet att ställa alla dina frågor i en livechatt till våra experter. För andra året i rad genomförs eventet digitalt. 

Om Almega
Almega är Sveriges ledande arbetsgivar­organisation inom tjänstesektorn. Vi representerar över 11 000 medlems­företag med sammanlagt med över 550 000 anställda i ett 60-tal branscher. Almega är den största förbundsgruppen* inom Svenskt Näringsliv och förhandlar allra flest kollektivavtal i Sverige.

*De nio förbunden inom Almega är: Innovations­företagen, Kompetens­företagen, Medie­företagen, Säkerhets­företagen, TechSverige, Tjänste­förbunden, Tjänste­företagen, Tåg­företagen och Vård­företagarna

TEMA: Vårt nya arbetsliv
– idag och i framtiden

Omvandlingen av arbetslivet har det senaste året fått en rejäl skjuts av pandemin. Nya arbetssätt, metoder och verktyg har anammats, och allt ifrån erbjudande, marknad och kundrelationer har på rekordtid anpassats för en digital omvärld. Men även insidan av verksamheten har utvecklats. Förutsättningarna för problemlösning och samverkan mellan medarbetare har förändrats i grunden och arbetsplatsen måste anpassas utifrån framtidens platsoberoende arbete.

Oavsett hur arbetslivet ser ut, idag såväl som i framtiden, behöver du som arbetsgivare planera för och ta hänsyn till både arbetsrätt och arbetsmiljö. 

Det här och mycket annat ger vi dig svar på under en utbildningsdag i höst där vårt mål är att rusta dig inför kommande års utmaningar i arbetslivet.

Under Almegadagen, Almegas största utbildningsevent, utbildas du av några av Sveriges främsta arbetsrätt- och arbetsmiljöexperter, samtidigt som du har möjlighet att ställa alla dina frågor live till vår expertpanel. För andra året i rad genomförs eventet digitalt.

Utbildningen vänder sig till dig som jobbar med HR, som chef med personalansvar eller i en roll där du möter arbetsrättsliga frågor i arbetslivets vardag.

Under 25 år har vi samlat våra experter och turnerat runt i Sverige för att just presentera nyheter och nya frågeställningar inom områdena arbetsrätt och arbetsmiljö.

Program

Programmet uppdateras löpande med både
talare och aktuella ämnen.

Almegadagen 2 december 2021

10:00-10:10 Almegas vd, Thomas Erséus, inleder och hälsar alla välkomna. 

10.10-10.50 Nyheter inom arbetsrätten
Talare: Jonas Stålnacke och Malin Ledin

Håll dig uppdaterad  det senaste inom arbetsrätten! Vi går igenom alla viktiga nyheter och förändringarsom du som arbetsgivare behöver ha kunskap omvad innebär de nya reglerna i Visselblåsarlagen, nya regler i Arbetsvillkorsdirektivet, vad händer med familjeveckan och mycket mer. 

 

10:50-11:00 Paus

 

11:00-12:00 Arbetsmiljö i vårt nya arbetsliv – nuläge och framtidsspaningar
Talare: Sophie Thörne och Mia Fransson

Vi ser ett arbetsliv i stor förändring och arbetsmiljöfrågorna är mer än någonsin på arbetsgivarnas agendor. Här berättar vi om aktuella frågor och dilemman som vi varje dag stöttar er medlems­företag med, ur ett arbetsmiljö- och arbetsrättsligt perspektiv. Vi kommer dessutom att ge er några verktyg för att leda en verksamhet i förändring. Och naturligtvis framtidsspanar vi kring de stora frågorna i framtidens arbetsliv.

 

12:00-13:00 LUNCH

 

13:00-13:45 De viktigaste rättsfallen från året som gått
Talare: Thomas Lansing och Jonas Stålnacke

Under en spännande timme kommer våra arbetsrättsjurister Thomas Lansing och Jonas Stålnacke ta er genom några av de viktigaste och mest intressanta rättsfallen, samt domar i EU-domstolen, från året som gått. Det kommer bland annat att handla om:

  • en dom i Arbetsdomstolen gällde avskedande av en arbetstagare som sjukanmälde sig och inte återkom till arbetet när semestern upphörde.  
  • viktiga avgöranden från EU-domstolen som bland annat har prövat om en arbetsgivares neutralitetspolicy med förbud mot politiska och religiösa symboler var diskriminerande.   

 

13:45-14:00 Paus

 

14:00-14:45 Vi har hållit i och hållit ut, nu ska vi jobba smart och hållbart!
Talare: Lena Lid Falkman

Tekniken genomgår en evolution. Det gör att våra arbetssätt genomgår en revolution; vi kan jobba var som helst, när som helst, och med vilka som helst. Jorden har helt enkelt krympt. Under pandemin har vi dessutom blivit tvingade att använda dessa nya arbetssätt; att jobba tillsammans, fast åtskilda. Men det här kräver en särskild sorts ledarskap; ett bra ledarskap på distans. 

För att göra det behöver man både kunskap, verktyg och kanske framförallt, ett förhållningssätt.  

Hur får man samhörighet utan att ses? Hur uppstår tillit digitalt? Vad ska vi ha kontoret till nu? Hur kan vi undvika för många möten?  Arbetslivet och arbetssättet är i förändring nu. Så vad ska vi ta med oss för lärdomar och beteenden efter pandemin? 

Du kommer få svar på dessa frågor baserat på forskning och erfarenhetsbaserad kunskap av forskaren Lena Lid Falkman (Handelshögskolan i Stockholm), som de senaste tio året forskat om moderna kontor, ledarskap på distans och flexibla arbetssätt.  


14:45-15:00 Paus

 

15:00-16:00 Nya LAS – vad innebär detta i praktiken

Talare: Stefan Koskinen och Jonas Stenmo
samt
Kenneth Lidgren  och  Nils Bergh

Hur ska de kommande lagändringarna i LAS och de nya regleringarna i Huvud­avtalet förstås? Och vad betyder detta för dig som arbetsgivare?   

Den 1 juli 2022 får Sverige en ny reviderad Lag om anställningsskydd. Lagen får börja tillämpas i oktober 2022, varvid även överens­kommelsen om LAS och omställning som ingåtts mellan Svenskt Näringsliv, PTK, IF Metall och Kommunal (det nya sk ”Huvud­avtalet”) träder i kraft och kan tillämpas. 

Under den här timmen får du träffa vår arbetsgivarpolitiska chef Stefan Koskinen och vår chefsjurist Jonas Stenmo, som båda har deltagit i LAS-förhandlingarna. De kommer att tillsammans med våra arbetsrättsjurister Kenneth Lidgren och Nils Bergh gå igenom de viktiga förändringarna och vad dessa innebär i praktiken.   

Talare

 

Lena Lid Falkman

Lena är prisbelönt forskare vid Handelshögskolan i Stockholm som de senaste tio året forskat om moderna kontor, ledarskap på distans och flexibla arbetssätt. Lena är en ofta inbjuden keynote speaker till konferenser, företag och myndigheter.

Jonas Stålnacke

Jonas Stålnacke är  arbetsrättsjurist med över 30 års erfarenhet av arbete i domstol inom just arbetsrätt. Jonas är stöttar framförallt Almegas medlems­företag i olika typer av tvisteärenden inom arbetsrätt.

Maria Morberg

Maria Morberg har över 20 års erfarenhet av att arbeta med arbetsmiljöfrågor i såväl privat sektor som organisationer. Idag arbetar Maria på Almega som expertrådgivare i arbetsmiljöfrågor och utbildar Almegas medlems­företag.

Mia Fransson

Mia Fransson är arbetsrättsjurist på Almega. Mia har ett stort intresse för företagande samt har lång erfarenhet av rådgivning och domstolsprocesser. Fokus ligger på frågor som inkludering, likabehandling och internationell arbetsrätt.

Thomas Lansing

Thomas Lansing har drygt 20 års erfarenhets av arbetsrättsliga frågor och kollektivavtalsförhandlingar som förhandlare i olika arbetsgivar­förbund. Sedan 2008 arbetar Thomas som arbetsrättsexpert inom Almega med placering i Göteborg.

Stefan Koskinen

Stefan Koskinen är arbetsgivarpolitisk chef och förbundsdirektör på Almega. Stefan har sedan våren 2019 deltagit i det innersta förhandlingsrummet i LAS-förhandlingarna mellan Svenskt Näringsliv och LO och PTK. Han har även under våren deltagit i överläggningarna med statssekreterarna för arbetsmarknads-, utbildnings- och finansdepartementet om de lagtekniska utformningarna av LAS och omställningsreformen.

Jonas Stenmo

Jonas är chefsjurist och ansvarig för Almegas arbetsrätts- och expertenheter. Jonas har mångårig erfarenhet av såväl rådgivning inom arbetsrätt som arbetsrättslig tvistehantering i domstol.

Kenneth Lidgren

Kenneth arbetar som arbetsrättsjurist och är placerad vid Almegas kontor i Sundsvall. Han är chef för Almega Norr, dvs Almegas kontor i Sundsvall, Umeå, Skellefteå och Luleå.

Malin Ledin

Malin Ledin har många års erfarenhet av brett HR-arbete och att arbeta som chef och ledare inom det privata näringslivet. Hon brinner för att vara med och skapa de bästa förutsättningarna för tjänste­företag, arbetsgivare och tjänstesektorn i Sverige. Malin arbetar som arbetsrättsexpert inom Almega med placering i Umeå.

Gabriella Nordgren

Gabriella Nordgren har närmare 20 års erfarenhet av HR och arbetsrättsliga frågor från såväl det privata näringslivet som inom offentlig verksamhet. Både från arbete på HR-avdelning och som förhandlingschef. Idag arbetar Gabriella på Almega som arbetsrättsexpert.

Sophie Thörne

Sophie Thörne är arbetsrättsjurist på Almega. Sophie har lång erfarenhet av arbetsrätt, rådgivning och domstolsprocesser. Hon har även varit chef under många år med fokus på arbetsrätt och kollektivavtal, arbetsmiljö, diskriminering, verksamhets­utveckling och den svenska arbetsmarknadsmodellen i ett EU-perspektiv.

Nils Bergh

Nils Bergh har femton års erfarenhet av arbetsrätt och affärsjuridik, både från advokatbyrå och arbetsgivar­organisationer. Nils är idag arbetsrättexpert på Almega och har precis genomfört ett större arbete kring just framtidens arbetsliv.

 

 

Moderator

Linda Syrén

Linda Syrén, har 20 års erfarenhet av chef, ledarskap, försäljning, marknad och affärs­utveckling i medlemsstyrda organisationer. Senaste 10 åren med arbetsgivare- och företagsfrågor. Linda är en erfaren moderator – allt från galor i stadshuset till debatter i Almedalen.