Patrik Eidfelt

Förhandlingschef, Arbetsrättsjurist

Patrik är enhetschef inom Arbetsgivarservice och förhandlingschef på Almega Tjänsteföretagen.

Bransch/Förbund

Almega Tjänsteföretagen

Sakområde

Arbetsgivarservice/förhandling

Kontakt

Telefon: +46 8 76 26937
Mobiltelefon: +46 72 512 6937
Epost: patrik.eidfelt@almega.se
Ort: Stockholm

Stockholm

Besöksadress: Sturegatan 11, Stockholm
Postadress: Box 555 45, 102 04 Stockholm