Maria Tingnell

Arbetsrättsjurist

Bransch/Förbund

TechSverige

Sakområde

Arbetsgivarservice/förhandling

Kontakt

Telefon: +46 8 762 69 10
Mobiltelefon: +46 72 206 33 85
Epost: maria.tingnell@almega.se
Ort: Stockholm

Stockholm

Besöksadress: Sturegatan 11, Stockholm
Postadress: Box 555 45, 102 04 Stockholm