Johan Hedberg

Arbetsrättsjurist

Johan arbetar som arbetsrättsjurist på Almega.

Bransch/Förbund

Säkerhetsföretagen

Sakområde

Arbetsgivarservice/förhandling, Domstolsprocesser

Kontakt

Telefon: +46 8 762 69 29
Mobiltelefon: +46 72 454 68 48
Epost: johan.hedberg@almega.se
Ort: Stockholm

Stockholm

Besöksadress: Sturegatan 11, Stockholm
Postadress: Box 555 45, 102 04 Stockholm