Helena Arvidsson

Assistent

Helena arbetar som assistent och webbredaktör för Svenska Teknik&Designföretagen

Bransch/Förbund

Almega Tjänsteförbunden, Svenska Teknik&Designföretagen

Sakområde

Branschexperter

Kontakt

Telefon: +46 8 762 6707
Mobiltelefon: +46703456983
Epost: helena.arvidsson@std.se
Ort: Stockholm

Stockholm

Besöksadress: Sturegatan 11, Stockholm
Postadress: Box 555 45, 102 04 Stockholm