Axel Hammarén

Arbetsrättsjurist

Axel är arbetsrättsjurist på vårt kontor i Stockholm.

Bransch/Förbund

Kompetensföretagen

Sakområde

Arbetsgivarservice/förhandling

Kontakt

Telefon: +46 8 762 68 67
Mobiltelefon: +46 72 201 39 86
Epost: axel.hammaren@almega.se
Ort: Stockholm

Stockholm

Besöksadress: Sturegatan 11, Stockholm
Postadress: Box 555 45, 102 04 Stockholm