Allt mellan alfa och omega

Almega har sen 1904 varit arbetsgivar­organisation för Sveriges framtids- och tillväxtbranscher. Unga nyetablerade branscher har letat sig hit och här har de utvecklats, mognat och stannat kvar. Gemensamt är behovet av ordning och reda i arbetsgivarfrågorna.

Namnet Almega är bildat av första och sista bokstaven i det grekiska alfabetet, alfa och omega. Namnet står för mångfalden bland medlemmar, här finns allt från A till Ö. Eller från alfa till omega. Olikheten är och har alltid varit norm.

Almegas styrka är att utveckla kollektivavtalen och att hitta den största gemensamma nämnaren för att kunna tillfredsställa medlemmarnas behov, vilket kanske är förklaringen till att de nyetablerade företagen stannat kvar när de blivit mogna branscher.

Olikheten som norm

1902 bildades Svenska Arbetsgivareföreningen, SAF. Två år senare delades medlems­företagen in i yrkes­förbund samt en avdelning för övriga branscher. Denna avdelning kallades den allmänna gruppen. Bara industrins arbetsgivar­förbund hade fler medlemmar.1921 bröts avdelningen ur SAF och bildade ett eget arbetsgivar­förbund, Svenska Arbetsgivareföreningens Allmänna Grupp. På så sätt fick SAF ett förbund med olikheten som norm. */

Framtidsbranschernas organisation

Under de mer än 100 år som gått har organisationens byggstenar medlems­företagen varierat. Gemensamt har varit att nya unga branscher letat sig till Almega så att vi varit vana att ta hand om vitt skilda branscher och förhandla med hela spektrumet av motparter.

1904 var det de då unga framtidsbranscherna läkemedels, kemi- och plastindustrierna som ingick i avdelningen allmänna gruppen. Likaså motortrafikbranscher som åkerier, droskägare och hyrverk.

I slutet av 1960-/början av 1970-talet var det de nya företagen i de unga konsult- och databranscherna som fann sin hemvist i SAFs Allmänna Grupp. Tidigare hade industri­företagen haft alla tjänster internt – städare, väktare, teknikkonsulter och datatekniker var alla anställda direkt av uppdragsgivaren. Många av de nya tjänste­företag som uppkom i och med avknoppning/outsourcing anslöt sig till Allmänna Gruppen. Ett säljargument för medlemskap var Allmänna Gruppens vana vid att serva olika branscher och förhandla och ge råd i många kollektivavtal.

I början av 1990-talet var det de statliga bolagen som sökte sig en hemvist inom SAF och fann den hos Allmänna Gruppen, som då bytt namn till SAFs Allmänna Arbetsgivar­förbund. Först kom Samhallkoncernen, därefter övriga statliga bolag.

År 2000 hade fler och fler tjänstebranscher samlats i Almega, något som lockade två tjänsteinriktade förbund med både nya och väletablerade branscher att lämna Svensk Handel för Almega. Det var den privatdrivna vården och omsorgen i Vård­företagarna och friskolor, bemannings­företag, callcenter med flera i Tjänste­företagen.

2003 hade Almega blivit allt mer inriktat på tjänster och mediebranscherna bestämde sig för att gå med i Almega, samtidigt som de industribranscher som fortfarande var medlemmar lämnade organisationen. Almega hade utvecklats till att vara tjänste­företagens organisation.

Idag, över 100 år efter bildandet av avdelningen allmänna gruppen, ser vi fortfarande hur nyetablerade branscher söker sig hit. Senast i raden är hemservice­företag och företag som säljer språktjänster respektive flyttjänster.

Olikheten är fortfarande normen och vi förhandlar kollektivavtal för varje bransch utifrån branschens egna förutsättningar. Almegas arbete och utveckling styrs av det som är gemensamt för alla tjänstebranscher och som också skiljer tjänste­företagen från industrin: Personalen är företagens främsta resurs samtidigt som personaltätheten är hög och personalen står för den största delen av företagets kostnader.

Ordning och reda

Den vanligaste anledningen till att företag väljer att bli medlem i en arbetsgivar­organisation är att ledningen vill ha ordning och reda på arbetsgivarfrågorna. Den service som organisationerna inom Svenskt Näringsliv ger sina medlemmar är likartad för att inte säga densamma. Almegas styrka är nytänkande och utveckling, mottot när förbundsgruppen Almega bildades 1993, som stod på framsidan av vår presentationsbroschyr, var att vi gav Extra Styrka åt medlemmarna.

Utveckling är vår styrka

Almega och dess föregångare har många gånger gått i bräschen för utvecklingen. En liten titt i backspegeln ger följande exempel.

1954 tyckte Allmänna Gruppen att myndigheterna var för långsamma och gav ut den allra första skyddshandboken om giftiga, frätande och farliga ämnen för arbetare och arbetsledare inom industrin.

Allmänna Gruppen var 1968 en av de första i Sverige som tog fram och underhöll ag-datalön, ett program för löneredovisning för stordator. Senare var Almega först i Sverige med att utveckla ett system för PC, agDA-lön. Så småningom blev leverantörerna av datalönesystem allt fler och ag-datalön respektive agDA-lön såldes på 80-talet, då de ansågs konkurrera med medlemmarnas verksamhet.

Allmänna Gruppen var första förbundet att inrätta en telefonjour med ett eget telefonnummer på 80-talet för att öka tillgängligheten till rådgivningen, med Almegas dåvarande vd som tillgänglighetsansvarig.

Vi jobbade hårt för att få med facken på att träffa medarbetaravtal, det vill säga kollektivavtal för både tjänstemän och arbetare. Här misslyckades vi dock, fack­förbundens strikta inordning i arbetare respektive tjänstemän och de olika pensionssystemen var en omöjlig nöt att knäcka.

1992 tecknade förbunden i Almega efter långa förhandlingar det allra första sifferlösa kollektiv­avtalet på arbetsmarknaden, det så kallade Ledar­avtalet, med SALF som Ledarna hette då. Sifferlösheten har sedan fått efterföljare på andra områden.

Vi var en av de organisationer som ingick i det banbrytande Samarbets­avtalet om industriell utveckling och lönebildning, i dagligt tal kallat Industri­avtalet, som träffades 1997. Det var ett helt nytt sätt att se på förhandlingar och konfliktlösning. En stor del av industrin ingick i dåvarande Almega, bland annat livsmedel, läkemedel, plast, kemi, kemisk-teknisk och byggnadsämnes.

Utveckling internt

När alla andra arbetsgivar­organisationer anställde jurister i rådgivar-/förhandlarrollen trodde Allmänna Gruppen på vikten av bred kompetens och anställde även personalvetare, ingenjörer, civilekonomer och personalchefer från näringslivet. Allmänna Gruppens chefsförhandlare var aktuarie, en styrka i en tid då lönestatistik och löneglidning var orden i varje personalchefs mun.

Allmänna Gruppen gick i bräschen för datoriseringen inom SAF och införde datorer för ordbehandling som det då kallades redan under andra halvan av 1970-talet, och för digitala overheadbilder på 80-talet.

Almega förde också en aktiv kompetens­utvecklingspolitik och öppnade på 80-talet en karriärväg för sekreterare, som efter att ha läst arbetsrätt på universitetet kunde bli rådgivare.

Almega och Svensk Handel var på 90-talet först bland förbunden med att anställa informatörer för att bli bättre på information till medlemmar och media. Även Teknik­företagen tillsatte tidigt en sådan roll. Idén kom från SAFs informationschef Janerik Larsson som tidigt insåg vikten av professionell information och kommunikation i arbetsgivar­organisationer.

Nu – och i framtiden

Den gamle Electroluxchefen Hans Werthén myntade en gång uttrycket ”Vi kan inte leva på att tvätta skjortor åt varandra”. Hans ord kom dock på skam och den svenska tjänstesektorn är nu framtidsmotor.

Idag är Almega en framtidsinriktad organisation som medverkar till att utveckla medlemmarnas tillväxt, lönsamhet och konkurrenskraft. Vi jobbar framgångsrikt för lokal lönebildning. Vi effektiviserar verksamheten och leder utvecklingen av digitaliserad arbetsgivarservice.

Vi har alla möjligheter att fortsätta att växa. I framtidens näringsliv kommer det att finnas branscher och verksamheter som vi inte kan föreställa oss idag. Vem hade kunnat föreställa sig it-branschen på 1950-talet? Eller de livskraftiga städ- och hemservicebranscherna i början av 1970-talet, när det kollektivavtal som förhandlades hette Städning i egen regi.

Vår framtid är en modern organisation med ett tjänsteutbud som medlemmarna kan anpassa till sin aktuella agenda. En framtid där olikheten är norm i lönesättningen, där politiker och fack­förbund är lyhörda för tjänste­företagens förutsättningar och behov, där Almega fungerar som företagens partner i arbetsgivarfrågor och där vi erbjuder varje företag en möjlighet att skräddarsy leveransen med basutbud och valda tilläggstjänster.

*/ Sedermera SAFs Allmänna Grupp, namnbyte till SAFs Allmänna Arbetsgivar­förbund 1989 och till Allmänna Arbetsgivar­förbundet 1993. Uppdelat i Almega Industri- och Kemi­förbundet respektive Almega Tjänste­förbunden 1996.

SAF uppmanade förbunden att samverka i större utsträckning och 1993 fick den typ av kanslisamverkan som funnits sedan många år ett eget varumärke och ett servicebolag, båda kallat Almega. Kanslisamverkan är alltså inget nytt, det förekom tidigt men utan gemensamt varumärke.