Hoppa till innehåll

Almega Språk­företagen

Ny webbplats

Styrelsen Almega Språkföretagen

Vid årsmötet den 6 oktober 2022 valdes följande personer till ny styrelse: Anne-Marie Colliander Lind (ordförande) , Thomas Rösch, Jonas Ahlstedt, Maria Westin, Cecilia Enbäck, Jens Koefod Hansen, Lea Backhurst och Elisabeth Cardoso da Silva.

Om Språkföretagen

Föreningen bildades den 29 mars 2012, och samlar oss som arbetar professionellt med språk; tolk- och översättningsföretag.

Syftet med föreningen är att verka för en kontinuerlig, hållbar utveckling av hela språkbranschen, oavsett om medlemmarna ägnar sig åt det talade eller skrivna ordet.

I det ingår att upprätthålla hög standard och hög etik inom branschen. Dessutom ska allmänhet, företag, intresseorganisationer och myndigheter få en bättre förståelse för vikten av en professionell språkbransch.

Därför drivs arbetet efter tre riktlinjer:

Samverka kring frågor som rör hela branschen, såsom exempelvis: Korrekt tolkning inom domstolar eller sjukvården är en rätts- och patientsäkerhetsfråga. Korrekt översättning av hemsidor blir allt viktigare i ett globaliserat och digitaliserat näringsliv.

Handlingskraft att agera i frågor som rör branschen. Till exempel påverka offentlig sektor att ställa relevanta krav och inte tumma på kvaliteten vid offentlig upphandling.

Expertis i alla frågor som berör branschen. Språkföretagen ska vara en kunskapsresurs för såväl medlemmar som allmänhet, företag, intresseorganisationer och myndigheter.

Kontaktpersoner

Anne-Marie Colliander Lind
Ordförande
+46 73 048 90 40
info@sprakforetagen.se


Äldre nyheter

Almega Språkföretagen har gjort en egen utredning, som svar på den statliga Tolkutredningen – Att förstå och bli förstådd, från 2018. Några av våra viktigaste punkter och motförslag är:

Vi är emot ett förstatligande av tolkyrket, både avseende statliga anställningar av tolkar samt en stor statlig tolkportal för bokning av tolk. Tvärtom vet vi att fortsatt privat förmedling driver kvalitet, effektivitet och långsiktig hållbarhet.
Vi tror att kortare utbildningsalternativ med någon form av certifiering måste komplettera utredningens förslag om krav på auktorisation och högskoleutbildning.
Vi stödjer den statliga utredningens förslag om en statlig tillsynsmyndighet över tolkförmedling.
Vi stödjer den statliga utredningens förslag om att förbjuda barntolkning.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Vårt senaste branschseminarium gav mersmak så vi anordnar ännu ett redan den 27 maj! Vi bjuder in till en spännande eftermiddag som inleds med kaffe och mingel, kort information om Språkföretagen, vårt arbete och framtida visioner, och sedan en föreläsning från Kairos Future på temat: Framtidssnackisar du måste ha koll på i språkvärlden!

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

En inbjudan till tolk- och översättningsföretag att delta i undersökning för EUATC räkning, samt information om den statliga tolkutredningen ”Att förstå och bli förstådd – ett reformerat regelverk för tolkar i talade språk” som presenterades i slutet av förra året.
Läs nyhetsbrevet

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Under 2018 planerar Språkföretagen att arrangera ett par informationsträffar och vi behöver nu din hjälp för att skräddarsy träffarna efter branschens behov och dina önskemål.
Läs nyhetsbrevet

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

En rapport från hearingen om tolkfrågan hos Utrikesdepartementet och inbjudan till informationsmöte med spännande föreläsare är ett axplock av vad du kan du läsa i vårt senaste nyhetsbrev.
Läs nyhetsbrevet

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

I vårt senaste nyhetsbrev kan du bland annat läsa om vårt styrelsemöte och om ökat utbud av provtillfällen för auktorisation av tolkar.
Läs nyhetsbrevet

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Debattartikel i DN: Så kan den akuta bristen på flyktingtolkar åtgärdas

Flyktingkrisen. Bristen på tolkar är ett akut samhällsproblem som urholkar rättssäkerheten och i värsta fall kan innebära livsfara för den enskilde. Regering, myndigheter och utbildningsväsende behöver vidta åtgärder omgående. Det skriver branschföreningen Språkföretagen och föreslår bland annat effektivare utbildningar.
Läs hela artikeln (länk till dn.se)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Språkföretagen träffar Kammarkollegiet

På onsdagen den 7 maj 2014 träffade representanter från Språkföretagens styrelse Generaldirektör Claes Ljungh och hans direktion för AT-provet, på Kammarkollegiets kontor i Stockholm. Syftet med mötet var att starta en dialog om hur vi kan samverka för att öka tillgången till auktoriserade tolkar och översättare, samt hur vi bättre kan korrelera provens utformning med marknadens föränderliga behov. Vi diskuterade också frågor om upphandling och att beställaren bör följa upp avtalsefterlevnad på ett bättre sätt.

Språkföretagens huvudsakliga budskap till Kammarkollegiet var att tillgången till AT-tolkar och översättare kan öka, bl a genom att:

  1. Öka frekvensen av provtillfällen i de språk där behovet är som störst
  2. Bättre selektering av AT-kandidater, bl a genom föregripande språktester, bredda nätverket för rekrytering etc.
  3. Förändra provens utformning, utan att sänka kunskapskraven, som gör att fler klarar proven
  4. Förbättra samverkan mellan ”marknaden” som beställer/förmedlar tolk/översättare och Kammarkollegiet

Märeta Jonzon Gröndal, enhetschef Förvaltningsrättsliga enheten, berättade om ett pågående arbete med att göra auktorisationen mer tillgänglig. De stora utmaningarna ligger bl a i att hitta kvalificerade provförättare, bristen i kandidaternas grundkompetens och bristen på lokaliteter och infrastruktur.

Språkföretagen och Kammarkollegiet enades om att i ett första steg utforma en gemensam arbetsgrupp bestående av representanter från branschen samt Kammarkollegiet, som ska diskutera och arbeta fram konkreta åtgärder och handlingsplaner.
9 maj 2014