Hos oss samlas en mängd branscher; dagstidningar och tidskrifter, bokförlag, radio- och TV-företag, biografer och filmdistributörer, tryckerier, kommunikationsbyråer, tidningsdistributionsföretag, filmproducenter, skivbolag och dataspelsföretag. Variationen är en del av vår styrka. Vi har ca 600 medlemsföretag med nästan 36 000 anställda.

Dagens medieutveckling kräver nytänkande på arbetsgivarfronten. Vi arbetar för långsiktigt förbättrade upphovsrättsregler. Vi påverkar fackförbund och lagstiftare för att tillvarata våra medlemsföretags intressen. Inom Medieföretagen samordnar vi våra resurser för att bygga inför framtiden.

Läs mer på Medieföretagens egen webb