Apoteks­företagen

Apoteksbranschen inom Almega består av ca etthundrasextio apoteksföretag.

Styrelsen

För att ta tillvara branschens intressen i arbetsgivarfrågor finns en branschstyrelse med representanter från medlemsföretagen. Styrelsen utgör vidare förhandlingsdelegation vid förbundsförhandlingar om löner och allmänna anställningsvillkor.

Kontaktperson

Åsa Ramel

Förbundsdirektör, Arbetsrättsjurist
+46 8 762 6846
+46703456846
Skicka ett mail