Hoppa till innehåll

Presskort

Medie­företagen har enligt gällande bestämmelser tillstånd att utfärda identitetskort med beteckning ”Press”.

För att systemet inte ska urholkas måste ni utfärdare av dess kort vara restriktiva med vilka som får presskort. Det är endast hos er anställd personal med journalistiska arbetsuppgifter som ska tilldelas presskort.

Definitionen på vad som är journalistiskt arbete har blivit allt svårare att fastställa. Risken finns att systemet håller på att urholkas då allt fler tilldelas presskort.

Riktlinjer för bedömning vid utfärdande av presskort

Då denna risk finns vill vi informera om att systemet för identitetskort med beteckning ”Press” kan komma att avvecklas.

Till kategorin ”PRESS” hänföres

 • anställda vid svenska massmedie­företags som i huvudsak utför journalistiska arbetsuppgifter.
 • frilansande medarbetare vid sådana företag som i huvudsak utför journalistiska arbetsuppgifter.
 • Den som inom ramen för egen näringsverksamhet i huvudsak utför journalistiska arbetsuppgifter

Journalistiska arbetsuppgifter anses den ha som självständigt framställer, väljer, bedömer eller bearbetar redaktionellt material i verksamheten vid ovanstående kategorier av massmedie­företag.

Fotoanvisningar för presskort

 • Fotografi lämnas i ett exemplar, som skall vara välliknande och högst ett år gammalt.
 • Ansiktet på fotografiet skall vara avbildat rakt framifrån.
 • Båda ögonen skall vara helt synliga och pupillerna skall synas tydligt. Blicken skall vara riktad mot kameran.
 • Fotografierna skall ha god skärpa. Skärpeplanet skall ligga i pupillen. Reflexer får inte synas i glasögonen.
 • Mörka eller färgade glasögon får inte bäras *)
 • Huvudbonad eller liknande får inte bäras *)
 • Ansiktet skall vara jämnt belyst och bakgrunden skall vara ljus och utan skuggor.
 • Hela huvudet skall vara synligt, inte bara ansiktet.
 • Avståndet mellan pupill och hakspets skall vara 14-17 mm.
 • Både svart/vita fotografier och färgfotografier är godkända. I det färdiga kör- eller id-kortet kommer dock fotografiet att återges i svart/vitt oavsett om färgfoto lämnats.

*) I vissa fall kan utfärdaren medge undantag från dessa krav. Kontakta utfärdaren för närmare besked innan ansökan inlämnas.

Kontaktperson

Lena Ragell

Administratör

Stockholm

+46 8 762 69 84 +46 703456984 E-post

Läs mer