Utveckling & tjänster

Branschstyrelsen arbetar för att tillvara branschens intressen i arbetsgivarfrågor och består av representanter från medlemsföretagen. Styrelsen utgör även förhandlingsdelegation vid branschavtalförhandlingar om löner och allmänna anställningsvillkor. Branschen består av cirka 320 företag.

Ordförande i branschstyrelsen är:

Stefan Hesselgren, AB Svensk Bilprovning

Övriga ledamöter är:

Yvonne Buddenbaum Pereira, Osram AB
Elsa Brodin, Svenska rymdaktiebolaget
Anna Siesing, RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB
Anna Hansson Kalaris, European Spallation Source Eric