Utveckling & tjänster

Branschstyrelsen arbetar för att tillvara branschens intressen i arbetsgivarfrågor och består av representanter från medlemsföretagen. Styrelsen utgör även förhandlingsdelegation vid branschavtalförhandlingar om löner och allmänna anställningsvillkor. Branschen består av cirka 320 företag.

Ordförande i branschstyrelsen är:

Anna Hansson Kalaris, European Spallation Source Eric

Övriga ledamöter är:

Yvonne Buddenbaum, Osram AB
Petra Holst, Besikta Bilprovning i Sverige AB
Meike Sodenkamp Dahlen, Philips AB