Kommunikations­företagen

I kommunikationsföretagen inom Almega Tjänsteförbunden ingår flertalet företag inom Posten samt ytterligare några företag, bland annat Bring Citymail AB och Swedavia AB.

Branschen omfattar 20 företag med cirka 40 000 anställda.

Styrelsen

För att ta tillvara branschens intressen i arbetsgivarfrågor finns en branschstyrelse som består av representanter från företagen. Styrelsen utgör vidare förhandlingsdelegation vid förbundsförhandlingar om löner och allmänna anställningsvillkor.

Styrelsen består av följande ledamöter:

Martina Smedman, Post Nord – ordförande
Anders Hjertman, Swedavia – vice ordförande
Mattias Krümmel, Post Nord
Anders Graneld, Post Nord
Frida Randa, Menzies Aviation
Michaela Braf, City Mail