Kommunikations­företagen

I kommunikationsföretagen inom Almega Tjänsteförbunden ingår flertalet företag inom Posten samt ytterligare några företag, bland annat Bring Citymail AB och Swedavia AB.

Branschen omfattar 20 företag med cirka 40 000 anställda.

Styrelsen

För att ta tillvara branschens intressen i arbetsgivarfrågor finns en branschstyrelse som består av representanter från företagen. Styrelsen utgör vidare förhandlingsdelegation vid förbundsförhandlingar om löner och allmänna anställningsvillkor.

Styrelsen består av följande ledamöter:

Ingalill Wiklander-Grahn, PostNord Sverige AB adj ordf
Maria Dillner, Bring Citymail Sweden AB
Anders Hjertman, Swedavia AB
Anders Holm, PostNord Sverige AB
Eva-Britta Johannesson, Swedavia AB, adj
Björn Rustare, PostNord Sverige AB
Frida Wennberg, PostNord AB
Patrik Östberg, Bring Citymail Sweden AB