Kommunikations­företagen

I kommunikationsföretagen inom Almega Tjänsteförbunden ingår flertalet företag inom Posten samt ytterligare några företag, bland annat Bring Citymail AB och Swedavia AB.

Branschen omfattar 20 företag med cirka 40 000 anställda.

Styrelsen

För att ta tillvara branschens intressen i arbetsgivarfrågor finns en branschstyrelse som består av representanter från företagen. Styrelsen utgör vidare förhandlingsdelegation vid förbundsförhandlingar om löner och allmänna anställningsvillkor.

Styrelsen består av följande ledamöter:

Martina Smedman, ordförande, PostNord Sverige

Anders Graneld, PostNord Sverige

Agnes Karlsson, PostNord Sverige

Anders Hjertman, vice ordförande, Swedavia

Anna Khalili, Swedavia

Marie Gustafsson, CityMail

Karl-Erik Eriksen-Wiik, Bring

Thomas Andersson, Menzies Aviation

Einar Humlin, Almega