Hoppa till innehåll

Asylboende­företagen

Almega Asylboendeföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för asylboendeföretag.

Almega Asylboendeföretagen är en ideell förening inom Almega Tjänsteföretagen som organiserar företag som bedriver boenden för asylsökanden i Sverige.  Almega Tjänsteföretagen tecknar kollektivavtal för Asylboendebranschen och som medlem får du råd och stöd i bl a arbetsrättsliga frågor som en del av vår medlemsservice.

Branschfrågor

Almega Asylboendeföretagen har till uppgift att arbeta med flertalet branschfrågor som exempelvis:

 • Att bevaka/påverka myndigheternas regler och andra närings­politiska frågor som berör branschen.
 • Att vara branschens språkrör i gemensamma frågor och därmed verka för att utveckla de förutsättningar som påverkar medlems­företagens villkor.
 • Att arbeta för att skapa bra villkor och förutsättningar för effektivitet och lönsamhet.
 • Att verka för upprätthållande av hög standard och hög etik inom branschen.
 • Att genom information till allmänhet, företag och myndigheter arbeta för vidgad kunskap och kännedom om branschen och dess betydelse.

Mer information om styrelse, stadgar, etiska regler mm hittar du i den högra spalten.

Är du intresserad av att bli medlem? Information om medlemskap, avgiftsmodell mm hittar du i den högra spalten. Observera att medlemsavgiften till föreningen Asylboendeföretagen för närvarande är sänkt till 100 kr per år då föreningen är vilande, se nedan.

Information om medlemskap

Kontakt medlemskap

Stefan Koskinen

Förbundsdirektör, Chef för Arbetsgivarsamverkan

Stockholm

+46 8 762 70 45 +46 73 984 81 45 E-post

Läs mer

Ulrika Kohlin

Key Account Manager

Stockholm

+46 8 762 69 92 +46 70 689 69 92 E-post

Läs mer

Försäkring

Branschförening för asylboendeföretag vilande

På Årsmötet den 24 augusti beslutades att förklara föreningen Asylboendeföretagen för vilande med avstämning 2019-05-01 om inte behov uppstår att aktivera föreningen tidigare.

Årsmötet beslutade även att medlemsavgiften till branschen skall vara 100 kr per år. Avgiften till Almega Tjänsteföretagen och Svenskt Näringsliv kvarstår enligt gällande tariffer.

Årsmötet beslutade också att under perioden som föreningen är vilande kommer det inte att finnas någon vald styrelse utan endast en kontaktperson. Årsmötet valde styrelsens ordförande Karin Welin till kontaktperson.

Har du frågor eller synpunkter är du välkommen att kontakta  Karin Welin, mobil 070-522 2560
eller e-post: karin.welin@valkommengruppen.se

Branschförening för asylboendeföretag bildas

Efter ett initiativ från Almega och några asylboendeföretag inbjöds alla hos Migrationsverket registrerade företag som bedriver boenden för asylsökanden i Sverige, in till ett informationsmöte på Almega i Stockholm den 8 juni 2015. Värd för detta möte var Stefan Koskinen, förbundsdirektör Almega Tjänsteföretagen samt Karin Welin, styrelseledamot i Välkommengruppen i Götaland AB. Detta första möte slutade med att den samlade gruppen på drygt 50 personer enades om det gemensamma intresset i att starta en branschförening och ett uppstartsårsmöte hölls i direkt anslutning till informationsmötet.

Syftet med den nya branschföreningen är bland annat att verka för upprätthållandet av god standard samt hög etik inom branschen samt att samla hela branschen kring de frågor som berör och är väsentliga för en fortsatt sund tillväxt. Dessutom att genom information till allmänheten, företag och myndigheter ge en vidgad kunskap om branschen.

Har du frågor eller synpunkter är du välkommen att kontakta  Karin Welin,
mobil 070-522 2560 eller e-post: karin.welin@valkommengruppen.se

Etiska riktlinjer

Etiska riktlinjer för medlemmar i Almega Asylboendeföretagen Godkända på styrelsemötet 2016-01-28

Nedan följer uppställning på handlingar som ett medlemsföretag skall, respektive inte skall utföra för att följa god branschetik.

Medlem i Asylboendeföretagen skall:

 • präglas av rättrådighet och hederlighet och följa lagar och regler
 • vara professionella gentemot uppdragsgivare
 • arbeta för att skapa meningsfullhet, god hälsa och möten med det svenska samhället åt de boende samt värna om de boendes integritet
 • visa respekt i alla situationer
 • vara samarbetsinriktade gentemot frivilligorganisationer, grannar och kommun
 • vara öppna i förhållande till media
 • sträva efter en sund och rimlig ekonomisk avkastning

I enlighet av förbundets stadgar skall dessa regler följas och underlåtenhet är grund för uppsägning av medlemskapet såväl i branschföreningen som i arbetsgivarorganisationen.