Etiska riktlinjer

Etiska riktlinjer för medlemmar i Almega Asylboendeföretagen Godkända på styrelsemötet den 2016-01-28

Nedan följer uppställning på handlingar som ett medlemsföretag skall, respektive inte skall utföra för att följa god branschetik.

Medlem i Asylboendeföretagen skall:

  • präglas av rättrådighet och hederlighet och följa lagar och regler
  • vara professionella gentemot uppdragsgivare
  • arbeta för att skapa meningsfullhet, god hälsa och möten med det svenska samhället åt de boende samt värna om de boendes integritet
  • visa respekt i alla situationer
  • vara samarbetsinriktade gentemot frivilligorganisationer, grannar och kommun
  • vara öppna i förhållande till media
  • sträva efter en sund och rimlig ekonomisk avkastning

I enlighet av förbundets stadgar skall dessa regler följas och underlåtenhet är grund för uppsägning av medlemskapet såväl i branschföreningen som i arbetsgivarorganisationen.