Ny bransch­organisation för asylboende­företag

På måndagen bildades Almega Asylboendeföretagen som är en helt ny branschorganisation för anordnare av asylboenden. Representanter för ett 40-tal företag deltog i bildandet av den nya branschföreningen.

På måndagen bildades Almega Asylboendeföretagen som är en helt ny branschorganisation för anordnare av asylboenden. Representanter för ett 40-tal företag deltog i bildandet av den nya branschföreningen.

– Vi kan hjälpa staten med asylboenden till rimliga kostnader och med hög kvalitet. Vi tror också att branschen kan professionaliseras och bidra till integrationen av nyanlända, säger Karin Welin, ordförande för Almega Asylboendeföretagen.

Almega Asylboendeföretagen kommer att verka för att Migrationsverkets upphandlingar ska vara transparanta med tydliga kvalitetskrav, för att så bra boenden som möjligt ska kunna erbjudas.

Föreningen kommer att ställa etiska krav på sina medlemsföretag och har även krav på kollektivavtal för medlemskap.

– Det är väldigt glädjande att asylboendeföretagen nu formerar sig och kan delta i den synnerligen aktuella debatten om migration och integration, säger Stefan Koskinen, förbundsdirektör på Almega Tjänsteföretagen. Branschen har behövt en röst, och den nya föreningen kan på ett positivt sätt delta som samtalspartner.

Almega Asylboendeföretagens nyvalda styrelse består av:
Karin Welin, Välkommengruppen i Götaland AB
Harry McNiel, Hero Sverige
Jan Känngård, Hmo.Nu Omsorg AB
Josef Tapper, Pefugium AB
Linda Halla Andreasson, Sportsbaren Arena i Halmstad AB
Pierre Heramb, Pihma Care Aktiebolag

För mer information, kontakta:
Karin Welin, ordförande Almega Asylboendeföretagen, tel. 070-522 25 60
Stefan Koskinen, förbundsdirektör Almega Tjänsteföretagen, tel. 08-762 70 45