Innovations­företagen

Innovations­företagen är en bransch- och arbetsgivar­organisation som representerar innovativa företag inom den kunskapsintensiva tjänstesektorn.

Besök Innovations­företagen

 

Innovations­företagens uppdrag är att skapa förutsättningar för en världsledande arkitekt- och ingenjörsbransch, vilket görs dels genom opinionsbildning, dels genom att erbjuda medlemsservice.

Innovations­företagen representerar 765 medlems­företag, som tillsammans har ca 37 000 anställda, vilket är två tredjedelar av branschens.

Innovations­företagen erbjuder service och rådgivning i bransch- och arbetsgivarfrågor. Samt fokuserar på ett antal viktiga områden för att skapa goda förutsättningar för medlems­företagen att verka både som affärsmässig part och som arbetsgivare.