Språk­företagens årsmöte 2020

Datum och tid: 8 september 2020 kl.13.00
Plats: Digitalt på distans

Vi kommer att hålla årsmötet som planerat, men på grund av situationen kring Corona och av hänsyn till våra medlemmar har styrelsen beslutat att ändra upplägget gällande årsmötet. Istället för att vi träffas fysiskt som vi brukar göra kommer vi istället genomföra mötet digitalt och enbart på distans.

Mötet är endast öppet för Språkföretagens medlemmar.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen Språkföretagen

NYHETSBREV:

ÅTERBLICK 2019

Tack för det gångna året! Språkföretagen har även i år engagerat sig i en rad frågor som rör både översättnings- och tolkbranschen.

Traditionsenligt bjöd vi in till en gratis informationsträff i samband med vårt årsmöte i september. I år blev det en politikerdebatt där våra medlemmar och andra deltagare fick chansen att ställa frågor till Alireza Akhondi (C) och Maria Stockhaus (M) om den pågående tolkutredningen. Vi fick information om att tolkutredningen bereds i departementet, men det blir troligen ingen proposition under innevarande riksdagsår. Eftersom utredningen inte ingår i Januariavtalet är det lite oklart var utredningen alls befinner sig. Enligt båda våra debattörer samlar den förmodligen damm i någon byrålåda, vilket ju känns bra med tanke på hur många punkter som vi är oense om. På informationsträffen deltog även Elisabeth Tiselius och Ingrid Almqvist från Tolk- och Översättarinstitutet (TÖI) som berättade om tolkutbildningar och hur vi gemensamt kan säkerställa den framtida kompetensförsörjningen inom branschen.

I november ägde den 9:e upplagan av Nordic Translation Industry Forum (NTIF) rum i Göteborg. På konferensen deltog 175 representanter från cirka 100 olika språkföretag från hela Europa. Till programmet bidrog flera av Språkföretagens medlemsföretag med intressanta föreläsningar, bland andra Transvoice om utvecklingen av AI inom tolk, Svensk Medietext gav en sammanfattning av undertextningens utveckling, Translator Scandinavia delade praktisk erfarenhet om implementering av maskinöversättning och Semantix pratade om hur upphandling av rangordnade ramavtal för tolkförmedlingar utsläcker konkurrenstrycket på marknaden vad gäller kvalitet.

Är du nyfiken på andra saker som händer i språkbranschen kan vi rekommendera senaste numret av Facköversättaren som ges ut av Sveriges Facköversättarförening. Där hittar du bland annat längre reportage från både Språkföretagens årsmöte och NTIF.

Vi ser fram emot ett nytt spännande verksamhetsår och vi hoppas på positiva trender och fortsatt utveckling av språkbranschen.

Med önskan om en trivsam jul- och nyårshelg!
Styrelsen i Språkföretagen genom


Anne-Marie Colliander Lind
Styrelseordförande Språkföretagen

Språkföretagens nya styrelse: Anne-Marie Colliander Lind, Thomas Rösch, Jonas Ahlstedt, Patrik Attemark, Maria Westin, Cecilia Enbäck, Björn Touqan.
Saknas på bilden gör Ziyene Melki.

 

 

Branschförening för språkföretag.

 

Föreningen bildades den 29 mars 2012, och samlar oss som arbetar professionellt med språk; tolk- och översättningsföretag.

Syftet med föreningen är att verka för en kontinuerlig, hållbar utveckling av hela språkbranschen, oavsett om medlemmarna ägnar sig åt det talade eller skrivna ordet.

I det ingår att upprätthålla hög standard och hög etik inom branschen. Dessutom ska allmänhet, företag, intresseorganisationer och myndigheter få en bättre förståelse för vikten av en professionell språkbransch.

Därför drivs arbetet efter tre riktlinjer:

Samverka kring frågor som rör hela branschen, såsom exempelvis: Korrekt tolkning inom domstolar eller sjukvården är en rätts- och patientsäkerhetsfråga. Korrekt översättning av hemsidor blir allt viktigare i ett globaliserat och digitaliserat näringsliv.

Handlingskraft att agera i frågor som rör branschen. Till exempel påverka offentlig sektor att ställa relevanta krav och inte tumma på kvaliteten vid offentlig upphandling.

Expertis i alla frågor som berör branschen. Språkföretagen ska vara en kunskapsresurs för såväl medlemmar som allmänhet, företag, intresseorganisationer och myndigheter.

Anne-Marie Colliander Lind (ordförande), Jonas Ahlstedt, Patrik Attemark, Cecilia Enbäck, Ziyene Melki, Maria Westin, Thomas Rösch och Björn Touqan.
Läs mer om styrelsen

Mer information kommer löpande att läggas ut under nyheter, nedan. Har du frågor eller synpunkter är du välkommen att kontakta ordförande Anne-Marie Colliander Lind.

Kontaktpersoner

Stefan Koskinen
+46 8 762 7045
+46 73 984 8145
stefan.koskinen@almega.se

Anne-Marie Colliander Lind
Ordförande
+46 73 048 90 40
info@sprakforetagen.se


Nyheter

Almega Språkföretagen har gjort en egen utredning, som svar på den statliga Tolkutredningen – Att förstå och bli förstådd, från 2018. Några av våra viktigaste punkter och motförslag är:

Vi är emot ett förstatligande av tolkyrket, både avseende statliga anställningar av tolkar samt en stor statlig tolkportal för bokning av tolk. Tvärtom vet vi att fortsatt privat förmedling driver kvalitet, effektivitet och långsiktig hållbarhet.
Vi tror att kortare utbildningsalternativ med någon form av certifiering måste komplettera utredningens förslag om krav på auktorisation och högskoleutbildning.
Vi stödjer den statliga utredningens förslag om en statlig tillsynsmyndighet över tolkförmedling.
Vi stödjer den statliga utredningens förslag om att förbjuda barntolkning.

Läs hela broschyren här.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Vårt senaste branschseminarium gav mersmak så vi anordnar ännu ett redan den 27 maj! Vi bjuder in till en spännande eftermiddag som inleds med kaffe och mingel, kort information om Språkföretagen, vårt arbete och framtida visioner, och sedan en föreläsning från Kairos Future på temat: Framtidssnackisar du måste ha koll på i språkvärlden!

Läs nyhetsbrevet

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

En inbjudan till tolk- och översättningsföretag att delta i undersökning för EUATC räkning, samt information om den statliga tolkutredningen ”Att förstå och bli förstådd – ett reformerat regelverk för tolkar i talade språk” som presenterades i slutet av förra året.
Läs nyhetsbrevet

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Under 2018 planerar Språkföretagen att arrangera ett par informationsträffar och vi behöver nu din hjälp för att skräddarsy träffarna efter branschens behov och dina önskemål.
Läs nyhetsbrevet

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

En rapport från hearingen om tolkfrågan hos Utrikesdepartementet och inbjudan till informationsmöte med spännande föreläsare är ett axplock av vad du kan du läsa i vårt senaste nyhetsbrev.
Läs nyhetsbrevet

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

I vårt senaste nyhetsbrev kan du bland annat läsa om vårt styrelsemöte och om ökat utbud av provtillfällen för auktorisation av tolkar.
Läs nyhetsbrevet

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Debattartikel i DN: Så kan den akuta bristen på flyktingtolkar åtgärdas

Flyktingkrisen. Bristen på tolkar är ett akut samhällsproblem som urholkar rättssäkerheten och i värsta fall kan innebära livsfara för den enskilde. Regering, myndigheter och utbildningsväsende behöver vidta åtgärder omgående. Det skriver branschföreningen Språkföretagen och föreslår bland annat effektivare utbildningar.
Läs hela artikeln (länk till dn.se)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Språkföretagen träffar Kammarkollegiet

På onsdagen den 7 maj 2014 träffade representanter från Språkföretagens styrelse Generaldirektör Claes Ljungh och hans direktion för AT-provet, på Kammarkollegiets kontor i Stockholm. Syftet med mötet var att starta en dialog om hur vi kan samverka för att öka tillgången till auktoriserade tolkar och översättare, samt hur vi bättre kan korrelera provens utformning med marknadens föränderliga behov. Vi diskuterade också frågor om upphandling och att beställaren bör följa upp avtalsefterlevnad på ett bättre sätt.

Språkföretagens huvudsakliga budskap till Kammarkollegiet var att tillgången till AT-tolkar och översättare kan öka, bl a genom att:

  1. Öka frekvensen av provtillfällen i de språk där behovet är som störst
  2. Bättre selektering av AT-kandidater, bl a genom föregripande språktester, bredda nätverket för rekrytering etc.
  3. Förändra provens utformning, utan att sänka kunskapskraven, som gör att fler klarar proven
  4. Förbättra samverkan mellan ”marknaden” som beställer/förmedlar tolk/översättare och Kammarkollegiet

Märeta Jonzon Gröndal, enhetschef Förvaltningsrättsliga enheten, berättade om ett pågående arbete med att göra auktorisationen mer tillgänglig. De stora utmaningarna ligger bl a i att hitta kvalificerade provförättare, bristen i kandidaternas grundkompetens och bristen på lokaliteter och infrastruktur.

Språkföretagen och Kammarkollegiet enades om att i ett första steg utforma en gemensam arbetsgrupp bestående av representanter från branschen samt Kammarkollegiet, som ska diskutera och arbeta fram konkreta åtgärder och handlingsplaner.
9 maj 2014