Almega Språk­företagen

 

Språkföretagen välkomnar sina medlemmar till årsmöte 2021
Deltagandet kan ske på plats eller digitalt

Datum: 30 september 2021 kl. 14.00
Plats: Almega, Sturegatan 11, Stockholm

Program:

14.00    Registrering till årsmötet, kaffe

14.30    Årsmöte

16.00    Mingel

Anmälan
Anmälan till årsmötet gör du senast den 20 september till anne.callvik@gmail.com

Ange företag, namn på deltagare och om du deltar i mötet på plats eller digitalt. Du som anmält deltagande digitalt kommer att få ett mail med information som behövs för att delta vid mötet.

Förslag till val
Eventuella förslag till val ska senast den 20 september meddelas valnämndens ordförande Stefan Koskinen på email:

stefan.koskinen@almega.se

Årsmöteshandlingar
Vederbörliga handlingar skickas till anmälda deltagare en vecka före årsmötet.

Frågor
Frågor om årsmötet ställs till ordförande Anne-Marie Colliander Lind.
Epost: anne-marie@inkrea.se

Frågor av praktisk karaktär ställs till Anne Callvik
Epost: anne.callvik@gmail.com

 

 

Varmt välkommen!

Med vänlig hälsning,
Anne-Marie Colliander Lind
ordförande styrelsen Språkföretagen

 

Nyhetsbrev från ordföranden:

ÅTERBLICK 2020 – året som inte blev som vi hade tänkt oss och som vi nog sent ska glömma

PANDEMINS PÅVERKAN PÅ SPRÅKBRANSCHEN
Språkbranschen är en bransch som i stor utsträckning är okänslig för konjunktursvängningar, och det ansträngda läget under Covid-19 har inte blivit något undantag. Branschen har klarat sig bra, även om vissa språktjänster påverkats mycket kraftigt under pandemin. Detta gäller framförallt kontakttolkning, som på grund av besöksförbud på sjukhus och äldreboenden, inställda planerade operationer och rättegångar och inte minst den minskade invandringen, inte alls har efterfrågats i samma utsträckning. Andra delar, som översättning och undertextning, har löpt på nästan som vanligt. Vissa språkföretag rapporterar till och med att 2020 blir ett rekordår, vilket är mycket glädjande. I början på pandemin fick regeringen kritik för att inte viktig samhällsinformation spreds på samtliga språk som talas i Sverige. Stora grupper av vårt samhälle hamnade i ett utanförskap och fick förlita sig på andra informationskanaler än de officiella. Språkbranschen stod på tå och viftade med armarna för att få uppmärksamhet och stod redo att tillhandahålla översättningar, simultantolkar och undertextning. Inte förrän ett par månader in i pandemin såg branschen en ökad efterfrågan på översättning av Corona-relaterad information.

 

NY STYRELSE
Det blev ingen traditionsenlig informationsträff i samband med vårt årsmöte i september utan istället fick Språkföretagen hålla ett mindre årsmöte digitalt. På årsmötet valdes en ny styrelse till verksamhetsåret och den består nu av: Ordförande Anne-Marie Colliander Lind (Inkrease Consulting AB) samt ledamöter Cecilia Enbäck (Translator Scandinavia AB), Maria Westin (Svensk Medietext AB), Patrik Attemark (Semantix AB), Jonas Ahlstedt (Transvoice AB), Thomas Rösch (Comactiva AB) och Jens Koefod Hansen (Språkservice AB).

 

NTIF
I november ägde den 10:e upplagan av Nordic Translation Industry Forum (NTIF) rum digitalt. I en betydligt mindre kostym bjöd NTIF på en eftermiddag med inspirationsföreläsningar och diskussioner på den digital plattformen Remo. 135 personer från 28 länder deltog och många av våra medlemmar syntes mingla kring de virtuella borden.

Är du nyfiken på andra saker som händer i språkbranschen kan vi rekommendera senaste numret av Facköversättaren som ges ut av Sveriges Facköversättarförening.

Vi ser fram emot ett nytt spännande verksamhetsår. Till dess, ta hand om varandra, tvätta händerna, håll avstånden och härda ut, vi hoppas alla att 2021 ska bli ett lite mer ”normalt” år.

 

Bästa hälsningar!


Anne-Marie Colliander Lind
Styrelseordförande Språkföretagen

Styrelsen Almega Språkföretagen

Språkföretagens nya styrelse: Anne-Marie Colliander Lind (ordförande) , Thomas Rösch, Jonas Ahlstedt, Patrik Attemark, Maria Westin, Cecilia Enbäck och Jens Koefod Hansen.

 

 

Branschförening för språkföretag.

 

Föreningen bildades den 29 mars 2012, och samlar oss som arbetar professionellt med språk; tolk- och översättningsföretag.

Syftet med föreningen är att verka för en kontinuerlig, hållbar utveckling av hela språkbranschen, oavsett om medlemmarna ägnar sig åt det talade eller skrivna ordet.

I det ingår att upprätthålla hög standard och hög etik inom branschen. Dessutom ska allmänhet, företag, intresseorganisationer och myndigheter få en bättre förståelse för vikten av en professionell språkbransch.

Därför drivs arbetet efter tre riktlinjer:

Samverka kring frågor som rör hela branschen, såsom exempelvis: Korrekt tolkning inom domstolar eller sjukvården är en rätts- och patientsäkerhetsfråga. Korrekt översättning av hemsidor blir allt viktigare i ett globaliserat och digitaliserat näringsliv.

Handlingskraft att agera i frågor som rör branschen. Till exempel påverka offentlig sektor att ställa relevanta krav och inte tumma på kvaliteten vid offentlig upphandling.

Expertis i alla frågor som berör branschen. Språkföretagen ska vara en kunskapsresurs för såväl medlemmar som allmänhet, företag, intresseorganisationer och myndigheter.

Läs mer om styrelsen

Mer information kommer löpande att läggas ut under nyheter, nedan. Har du frågor eller synpunkter är du välkommen att kontakta ordförande Anne-Marie Colliander Lind.

Kontaktpersoner

Stefan Koskinen
+46 8 762 7045
+46 73 984 8145
stefan.koskinen@almega.se

Anne-Marie Colliander Lind
Ordförande
+46 73 048 90 40
info@sprakforetagen.se


Nyheter

Almega Språkföretagen har gjort en egen utredning, som svar på den statliga Tolkutredningen – Att förstå och bli förstådd, från 2018. Några av våra viktigaste punkter och motförslag är:

Vi är emot ett förstatligande av tolkyrket, både avseende statliga anställningar av tolkar samt en stor statlig tolkportal för bokning av tolk. Tvärtom vet vi att fortsatt privat förmedling driver kvalitet, effektivitet och långsiktig hållbarhet.
Vi tror att kortare utbildningsalternativ med någon form av certifiering måste komplettera utredningens förslag om krav på auktorisation och högskoleutbildning.
Vi stödjer den statliga utredningens förslag om en statlig tillsynsmyndighet över tolkförmedling.
Vi stödjer den statliga utredningens förslag om att förbjuda barntolkning.

Läs hela broschyren här.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Vårt senaste branschseminarium gav mersmak så vi anordnar ännu ett redan den 27 maj! Vi bjuder in till en spännande eftermiddag som inleds med kaffe och mingel, kort information om Språkföretagen, vårt arbete och framtida visioner, och sedan en föreläsning från Kairos Future på temat: Framtidssnackisar du måste ha koll på i språkvärlden!

Läs nyhetsbrevet

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

En inbjudan till tolk- och översättningsföretag att delta i undersökning för EUATC räkning, samt information om den statliga tolkutredningen ”Att förstå och bli förstådd – ett reformerat regelverk för tolkar i talade språk” som presenterades i slutet av förra året.
Läs nyhetsbrevet

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Under 2018 planerar Språkföretagen att arrangera ett par informationsträffar och vi behöver nu din hjälp för att skräddarsy träffarna efter branschens behov och dina önskemål.
Läs nyhetsbrevet

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

En rapport från hearingen om tolkfrågan hos Utrikesdepartementet och inbjudan till informationsmöte med spännande föreläsare är ett axplock av vad du kan du läsa i vårt senaste nyhetsbrev.
Läs nyhetsbrevet

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

I vårt senaste nyhetsbrev kan du bland annat läsa om vårt styrelsemöte och om ökat utbud av provtillfällen för auktorisation av tolkar.
Läs nyhetsbrevet

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Debattartikel i DN: Så kan den akuta bristen på flyktingtolkar åtgärdas

Flyktingkrisen. Bristen på tolkar är ett akut samhällsproblem som urholkar rättssäkerheten och i värsta fall kan innebära livsfara för den enskilde. Regering, myndigheter och utbildningsväsende behöver vidta åtgärder omgående. Det skriver branschföreningen Språkföretagen och föreslår bland annat effektivare utbildningar.
Läs hela artikeln (länk till dn.se)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Språkföretagen träffar Kammarkollegiet

På onsdagen den 7 maj 2014 träffade representanter från Språkföretagens styrelse Generaldirektör Claes Ljungh och hans direktion för AT-provet, på Kammarkollegiets kontor i Stockholm. Syftet med mötet var att starta en dialog om hur vi kan samverka för att öka tillgången till auktoriserade tolkar och översättare, samt hur vi bättre kan korrelera provens utformning med marknadens föränderliga behov. Vi diskuterade också frågor om upphandling och att beställaren bör följa upp avtalsefterlevnad på ett bättre sätt.

Språkföretagens huvudsakliga budskap till Kammarkollegiet var att tillgången till AT-tolkar och översättare kan öka, bl a genom att:

  1. Öka frekvensen av provtillfällen i de språk där behovet är som störst
  2. Bättre selektering av AT-kandidater, bl a genom föregripande språktester, bredda nätverket för rekrytering etc.
  3. Förändra provens utformning, utan att sänka kunskapskraven, som gör att fler klarar proven
  4. Förbättra samverkan mellan ”marknaden” som beställer/förmedlar tolk/översättare och Kammarkollegiet

Märeta Jonzon Gröndal, enhetschef Förvaltningsrättsliga enheten, berättade om ett pågående arbete med att göra auktorisationen mer tillgänglig. De stora utmaningarna ligger bl a i att hitta kvalificerade provförättare, bristen i kandidaternas grundkompetens och bristen på lokaliteter och infrastruktur.

Språkföretagen och Kammarkollegiet enades om att i ett första steg utforma en gemensam arbetsgrupp bestående av representanter från branschen samt Kammarkollegiet, som ska diskutera och arbeta fram konkreta åtgärder och handlingsplaner.
9 maj 2014