Kompetens­företagen

Kompetens­företagen är en bransch- och arbetsgivar­organisation för företag med verksamhet inom uthyrning, omställning och rekrytering.

Besök Kompetens­företagen

Organisationens främsta uppgift är att säkerställa en fortsatt väl fungerande och expanderande bemanningsbransch i Sverige. Det är på många sätt viktigt att företag som stimulerar rörlighet hörs i arbetsmarknadspolitiken.

Kompetens­företagen ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv. Vi samarbetar också med andra aktörer i Sverige som jobbar med arbetsmarknadsfrågor, till exempel Arbetsförmedlingen och trygghetsråden.

Genom den europeiska organisationen för bemannings­företag, World Employment Confederation (WEC), arbetar vi internationellt med opinionsbildning för att utveckla gemensamma europeiska standarder samt hjälpa nya medlemsländer i EU att standardisera sina lokala verksamheter.

På www.tryggakompetens.se hittar du Kompetens­företagens medlems­företag. På samma sida kan du också kontrollera om ett företag är auktoriserat som bemannings-, rekryterings- och/eller omställnings­företag.

Fakta om bemannings­branschen.

Almega – forum för tjänste­företagare

Almega är en organisation för tjänste­företagare i Sverige. I Almegas förbund finns såväl det lilla företaget som den stora koncernen. Här finns företag inom en mängd branscher.

Svenskt Näringsliv

Som medlem i ett Almega­förbund blir företaget automatiskt medlems­företag i Svenskt Näringsliv.

Svenskt Näringsliv arbetar för ett gott företagarklimat genom lobbyverksamhet och opinionsbildning. Medlems­företagen får information om Svenskt Näringslivs arbete dels direkt via webbplatsen och dels indirekt via information från Almega.

Som medlem i Svenskt Näringsliv representerar Almega och förbunden medlems­företagen genom att ingå i grupper inom områdena arbetsrätt, löner och avtal, statistik, medlemsärenden och informationsteknik samt att förbundsdirektörerna medverkar i vdkonferensen.

Styrelsen och stadgar

Medarbetare

Möt medarbetarna på Kompetens­företagens kansli