Säkerhets­företagen

Säkerhets­företagen är bransch- och arbetsgivar­organisationen med cirka 160 medlemmar som har närmare 19 000 medarbetare. Bland medlemmarna finns Sveriges säkerhets­företag inom bevakning, hemlarm, värdetransporter, parkering och viss teknik.

Besök Säkerhets­företagen

Säkerhets­företagen verkar för medlems­företagens intressen genom kollektivavtalsförhandlingar samt förhandlings- och processhjälp i arbetsrättsliga tvister av principiell karaktär kopplade till kollektivavtalen. Vidare arbetar förbundet med långsiktig påverkan som rör alla förbundets medlemmar avseende närings-, bransch- och arbetsgivarpolitiska frågor.

Kollektivavtal tecknas med Svenska Transportarbetare­förbundet, Unionen och Ledarna. Dessutom bistår vi våra medlemmar med rådgivning i arbetsgivarfrågor och arbetsmiljöfrågor, förhandlingshjälp, hjälp med avtalstolkning och med processhjälp i tingsrätt och i Arbetsdomstolen.

Det är viktigt att regelverk som påverkar branschen utformas på bästa sätt. Detta för att underlätta för Säkerhets­företagens medlemmar att tillhandahålla trygghet med hög kvalitet över hela landet. Säkerhets­företagen har därför en aktiv dialog med politiker, myndigheter och kommuner för att säkerställa att branschens perspektiv tas tillvara.

Påverkansarbetet berör allt från upphandlingar till kompetensförsörjning. Relationen till polisen är särskilt viktig, eftersom myndighetens föreskrifter påverkar medlems­företagens vardag. Dessutom kompletterar säkerhets­branschen polisens arbete vilket gör att branschen är angelägen om att upprätthålla ett gott samarbete.

Almega – forum för tjänste­företagare

Almega är en organisation för tjänste­företagare i Sverige. I Almegas förbund finns såväl det lilla företaget som den stora koncernen. Här finns företag inom en mängd branscher.

Svenskt Näringsliv

Som medlem i ett Almega­förbund blir företaget automatiskt medlems­företag i Svenskt Näringsliv.

Svenskt Näringsliv arbetar för ett gott företagarklimat genom lobbyverksamhet och opinionsbildning. Medlems­företagen får information om Svenskt Näringslivs arbete dels direkt via webbplatsen och dels indirekt via information från Almega.

Som medlem i Svenskt Näringsliv representerar Almega och förbunden medlems­företagen genom att ingå i grupper inom områdena arbetsrätt, löner och avtal, statistik, medlemsärenden och informationsteknik samt att förbundsdirektörerna medverkar i vdkonferensen.

Styrelsen och stadgar

Medarbetare

Möt medarbetarna på Säkerhets­företagens kansli.