Vinst i välfärden

En välfärdsutredning som motarbetar välfärden

Välfärdsutredningens förslag med bland annat tak på vinstuttag är fel och farligt. Om det genomförs kommer det att vara ett dråpslag mot många välfärds­företag.

Välfärdsutredningens betänkande föreslås detaljstyrande regler för företag inom vård och omsorg. Förslagen gör det svårt – eller omöjligt – att driva såväl små som stora företag. Och utan mångfalden av vård- och omsorgsalternativ försvinner i praktiken valfriheten för både patienter, omsorgstagare och medarbetare.

De stora förlorarna är de som valt skola, hemtjänst eller vårdcentral som drivs privat.

  • 340 000 barn och elever i förskolor och skolor som drivs i aktiebolagsform.
  • 60 000 gamla som har rätt till hemtjänst.
  • Alla de människor som varje år tillsammans gör över 20 miljoner patientbesök hos privata vårdgivare.

Kvaliteten i privat driven välfärd är lika bra, eller bättre, än den i offentlig regi och konkurrensen har lett till att kvaliteten även ökat i de offentliga verksamheterna.

Om välfärdsutredningens förslag blir verklighet kommer många välfungerande förskolor, skolor, vårdcentraler och hemtjänst­företag att försvinna. Det tycker vi är dåligt! På den här sidan kan du läsa mer om vad Almega tycker om privata alternativ och vinster i välfärden.