Vinst i välfärden

Välfärds­företagande

Sveriges befolkning fortsätter att växa samtidigt som vi blir allt äldre.

Vi behöver fler platser för både patienter och elever. Det vittnar inte minst Sveriges kommuner om, fyra av tio av landets kommuner gör bedömningen att de inte kommer kunna tillgodose efterfrågan på platser i äldreboende om fem år.

Vi vet att år 2025 kommer landstingen i Sverige behöva hantera ytterligare 6,2 miljoner läkarbesök. Det kommer behövas ytterligare 167.000 grundskoleplatser, 72.000 gymnasieplatser och 73.000 platser på förskola.

För att vi ska kunna klara av framtidens välfärdsbehov behövs välfärds­företagen.

Vi vill:

  • Att välfärds­företagen ska kunna fortsätta att verka och bidra med god vård, omsorg och skola.
  • Lika spelregler för offentlig välfärd som för välfärds­företagen