Vinst i välfärden

En välfärdsutredning som motarbetar välfärden

Den 19 januari presenterade civilminister Ardalan Shekarabi och Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt förslaget för begränsningar av vinster i välfärds­företag.
Sjöstedt hävdade under presskonferensen att förslaget kommer gynna seriösa aktörer, detta trots att förslaget i praktiken innebär ett näringsförbud för en stor andel av de företag som idag bidrar till välfärdens mångfald av aktörer.

Regeringen och Vänsterpartiet fortgår med det lagförslag som mött stor kritik från en lång rad remissinstanser. Under fredagens presskonferens menade Jonas Sjöstedt att det är en bra dag för svensk skola samt att inga seriösa verksamheter kommer behöva stänga.

Förslaget, som bland annat innebär att företagens vinst inte får överstiga 7 procent av operativt kapital, innebär dock ett dråpslag mot 8 av 10 företag inom välfärden.

Med anledning av att många välfärds­företag inte har stora tillgångar i form av maskiner, varulager eller lokaler är det operativa kapitalet i välfärds­företag generellt väldigt lågt. Revisionsbyrån PwC visade till exempel att 20 procent av alla välfärds­företag har ett negativt operativt kapital, vilket med vinstbegränsningen skulle innebära att företaget tvingas göra ett negativt resultat. För att åtgärda detta helt uppenbara problem har regeringen justerat förslaget, och tillåter i förslaget företag med negativt operativt kapital att göra vinst motsvarande ett prisbasbelopp, 45 500 kronor om året.

Viktigt att ha i åtanke är att förslaget inte handlar om vinstutdelning utan om att företagen ej får möjlighet att bygga upp en buffert att använda till oförutsedda kostnader och verksamhetsutveckling. De 20 procent av välfärds­företagen med negativt operativt kapital kommer alltså tillåtas ett överskott om 45 500 kronor om året, ett knappt täcker en månadslön för en medarbetare. Handlingsutrymme och den ekonomisk buffert blir obefintligt, och minsta oförutsedda kostnad kommer kullkasta en stor mängd av välfärdens små aktörer.

Hela 80 procent av alla välfärds­företag kommer tillåtas ett rörelseresultat om max 2 procent. Något som revisionsbyrån PwC bedömer är för lågt för att bedriva en verksamhet långsiktigt, mot bakgrund av att det inte blir möjligt att bygga upp en buffert för oförutsedda händelser.

Medan Sjöstedt och Shekarabi berättar att det är ett förslag som kommer gynna seriösa företag är sanningen att de i själva verket successivt kommer att slås ut i det fall förslaget vinner laga kraft.