Verksamhetsplan för Almega AB 2019

Detta är verksamhetsplanen för den gemensamma verksamhet för Almega­förbunden som drivs inom ramen för Almega AB. Denna verksamhetsplan beslu­tas av Almegastyrelsen. I en bilaga finns även en sammanfattning av den branschverksamhet som Almega­förbund och branscher driver. Inriktningen på branschverksamheten beslutas av respektive förbunds-/branschstyrelse.

VD:s förord

Vision

Almega ska spela en aktiv roll i att Sverige utvecklas som kompetensland i den globala konkurrensen.

Verksamhetsidé

Almega medverkar till att utveckla medlems­företagens tillväxt, lönsamhet och konkurrenskraft genom att hjälpa dem att vara bra arbetsgivare, utveckla och förhandla kollektivavtal samt genom att främja strukturer som gynnar tjänste­företag.

Almega­förbunden

Almega­förbunden är från och med 2019

     Innovationsföretagen - logo                           

Verksamhetsplan 2019

Önskade positioner 2020

Enligt Strategi 2020, som Almegastyrelsen antog hösten 2016, ska Almega till 2020 vara:

  1. Tjänste­företagens starka röst i samhällsdebatten
  2. Den moderna arbetsgivar­organisationen, som leder utvecklingen av den svenska arbetsmarknadsmodellen och framtidens avtal
  3. Tjänste­företagens självklara förstahandsval

Strategiska utvecklingsområden och aktiviteter 2019

Inom ramen för Strategi 2020 fokuserar Almega på åtta strategiska utvecklings-områden för att nå våra önskade positioner. Alla projekt som planerats till 2019 ingår i något av dessa utvecklingsområden. På så sätt fokuserar vi vår energi till att nå de för Almega önskade positionerna.

Almegas gemensamma verksamhet

Den gemensamma verksamheten inom Almega AB är organiserad i sex enheter. Enheterna samarbetar i de olika delprojekten inom de strategiska utvecklingsområdena och genomför löpande utveckling av verksamheten.

Branschverksamhet

Almega Tjänste­förbunden
Tre branscher inom Almega Tjänste­förbunden har branschverksamhet. Denna drivs i Almega AB, inriktningen beslutas av branschstyrelserna inför behandling i Almega AB:s styrelse.

Fyra Almega­förbund är både bransch- och arbetsgivar­organisation för sina medlemmar. Branschverksamheten sker i förbunden och finansieras av särskilda avgifter och inriktningen beslutas av respektive styrelse. Från 2019 är den personal som arbetar med branschverksamhet anställda av förbundet. Nedan en kort sammanfattning av dessa verksamheters fokus under 2019.