Sifferlösa avtal

Sifferlösa avtal

På svensk arbetsmarknad är det fortfarande vanligast med kollektivavtal där en siffra anger hur stora löneökningar ska vara på en arbetsplats. Sifferlösa avtal innehåller ingen sådan siffra. Istället får företaget bestämma hur stora löneökningar ska vara. Då kan löneökningarna baseras på verksamhetens utveckling, medarbetarnas prestationer, marknadslöner, inflation, och företagets mål med mera.

Fördelen med sifferlösa avtal är att löneökningar bestäms där medarbetarnas värde skapas, lokalt ute på företagen. Sifferlösa avtal ökar möjligheten att använda lön som ett verktyg för att skapa utvecklingskraft i företaget och belöna goda prestationer. Avtalen bidrar till en mer dynamisk och verklighetsförankrad lönesättning som är långsiktigt hållbar för både företag och medarbetare. Storleken på företagets totala löneökningar och medarbetarnas nya löner bestäms genom företagets eller kollektiv­avtalets löneprocess.