företag i välfärden

Välfärds­företagande

Sveriges befolkning fortsätter att växa samtidigt som vi blir allt äldre. Välfärden måste kunna erbjuda vård, skola och omsorg till fler patienter, elever och äldre.

Varje år görs fler än 25 miljoner patientbesök hos privata vårdgivare, och behoven ökar. Det kommer behövas ytterligare 167.000 grundskoleplatser, 72.000 gymnasieplatser och 73.000 platser på förskola. Och nästan fyra av tio kommuner rapporterar att de har brist på äldreboendeplatser.

Välfärds­företagen behövs för att sida vid sida med de offentliga verksamheterna möta framtidens behov inom vård, skola och omsorg.

Vi vill:

  • Att välfärds­företagen ska kunna fortsätta att verka och bidra med god vård, omsorg och skola.
  • Att lika spelregler ska gälla för offentlig välfärd som för välfärds­företagen