På Almegas nätverk för arbetsmiljöfrågor diskuteras frågor som är aktuella. Nätverket samlas när intressanta frågor finns att diskutera.

Vi på Almega kan behöva testa nya idéer, få input på lagförslag eller författningstexter. Av den anledningen har vi ett behov av att ha ett nätverk.

Vill du vara med i almegas nätverk för arbetsmiljöfrågor?

Mejla ditt namn, funktion och adress till Barbro Lilja

Vill du veta mer kontakta Jan Johansson eller Anders Karlsson.