Kunskap är makt. Kunskap kan fås genom deltagande i olika typer av nätverk. En viktig del i vår verksamhet är därför att starta olika former av nätverk där medlemmarna kan träffas och under lite mer informella former utbyta tankar och idéer.

Innehållet i träffarna beror delvis på dig som medlem, vad som känns angeläget. Nätverken är öppna för alla anställda i företag som är medlem i Almega. Att delta i en eller flera nätverksgrupper är en kostnadsfri medlemsförmån.

Nätverksträffarnas upplägg
Nätverken bygger på att deltagarna gemensamt formar och utvecklar ett innehåll efter egna behov och önskemål. Vad träffarna kan innehålla bestämmer deltagarna i nätverken själva.

Personal på Almega svarar för en del av administrationen vilket innebär:

  • Deltagarlistor
  • Svarar på frågor kring nätverk
  • Startar nätverk
  • Avslutar nätverk
  • Ser till att det finns en ansvarig för nätverket som ser till att nätverket håller samman och stimulerar utvecklingen av verksamheten samt skickar ut kallelser inför träffar samt uppdaterar nätverkets sida på hemsidan.

De flesta nätverk äger rum i Stockholm på Almega, Sturegatan 11, Stockholm. För er som bor utanför Stockholmsregionen finns möjlighet att närvara per telefon.

Har du idéer och förslag kring nätverken? Kontakta oss gärna. Deltagandet är kostnadsfritt