Här hittar du kursmaterialet samt bra och matnyttig information som är till hjälp för dig i ditt lönebildningsarbete.

Kursmaterial:

Ppt presentation - Utvecklings- och lönesamtal  (pdf)

Den lokala löneprocessen och individuell lönesättning Tips och idéer för lönearbetet
Vårdföretagarna inom Almega och Kommunal

Stödmaterial inför lönerevision
Almega Tjänsteföretagen, Medieföretagen - Unionen (fd HTF)

>Mer material - i pdf-format:

Länkar:

  • Tips och hjälp med hur du tar fram en lönepolicy, checklistor för lön och utvecklingssamtal m.m.

https://www.almega.se/politik-och-ekonomi/lon

  • Bra och enkel marknadslönestatistik i samarbete med AON Hewitt för både det lilla och stora företaget

https://marknadsdata.aon.se/almega/

  • Vår lönebildningsexpert Per Östlunds blogg:

 http://blogg.almega.se/blog/author/perostlund/

  • Svenskt Näringslivs syn på lönekartläggning: "Rätt mål men fel medtod"

http://www.svensktnaringsliv.se/migration_catalog/ratt-mal-men-fel-metod_580726.html/binary/R%C3%A4tt%20m%C3%A5l%20men%20fel%20metod
 

Fler lönebildningskurser hos Almega Utbildar - heldag och halvdagar