Lönesamtalen ska inte vara svåra att hålla.


Innehåll:
Som chef möter du många argument i samtalen och på denna kurs lyfter vi fram dem och lär dig hur du kan bemöta dem. Vi lär dig sätta mål som är tydliga så att du kan bedöma resultatet och koppla det direkt till medarbetarens löneutveckling.

Den här utbildningen ger dig:

• Checklistor, modeller och underlag för dina löne- och utvecklingssamtal

• Lär dig koppla samman lönesamtal och utvecklingssamtal

• Lär dig sätta mål samt ge och ta feedback

• Praktisk träning

Till vem vänder sig utbildningen:
Kursen vänder sig till dig som arbetar som HR-ansvarig, personalchef, eller lönesättande chef och som behöver fördjupa dina kunskaper.