Lönesamtalen ska inte vara svåra att hålla.


Innehåll:
På den här kursen lär du dig bland annat att sätta mål som är tydliga, bedöma medarbetarens prestationer och koppla bedömningen till lönesättningen. Vi går igenom och diskuterar vad som behövs för att få till en bra löneprocess som bidrar till att verksamheten utvecklas och att medarbetarna förstår och blir nöjda med hur lönen sätts.

Den här utbildningen ger dig:

• Checklistor, modeller och underlag för dina löne- och utvecklingssamtal

• Lär dig koppla samman lönesamtal och utvecklingssamtal

• Lär dig sätta mål samt ge och ta feedback

• Praktisk träning

Till vem vänder sig utbildningen:
Kursen vänder sig till dig som arbetar som HR-ansvarig, personalchef, eller lönesättande chef och som behöver fördjupa dina kunskaper.