Företagsnära lönebildning motiverar dina medarbetare till utveckling och goda insatser vilket bidrar till att öka företagets konkurrenskraft och lönsamhet.

Anmäl dig här:

Inga tillfällen

Kursansvarig: Per Östlund

Tid: 9-16 (inkl lunch)

Pris: 3000kr exkl moms för medlemmar/ 4500kr exkl moms för icke-medlemmar

Innehåll:
Vi hjälper dig att ta fram system och verktyg som lönepolicy, löneprocess och de förberedelser som ger dig möjlighet att genomföra konstruktiva samtal med medarbetarna. Såväl det stora som det lilla företaget har nytta av denna utbildning.

Den här utbildningen ger dig:

• Diskussion kring begreppet företagsnära lönebildning

• Checklistor och underlag för att lyckas med företagsnära lönebildning

• Lär dig förstå verktyget företagsnära lönebildning

• Skapa policys och lär dig förbereda

Till vem vänder sig utbildningen:
Kursen vänder sig till dig med ledningsansvar på olika nivåer, men också till dig som arbetar som HR-ansvarig, personalchef eller som lönesättande chef och som behöver fördjupa dina kunskaper.