Representanter från företag och Unionenklubb (där sådan finns) från följande avtalsområden är varmt välkomna. Vi rekommenderar att representanter från både företaget och klubben kommer på samma konferens. Konferensen hålls av ansvariga för avtalen från Unionen och Almega.

- IT-avtalet
- Telekom-avtalet
- Svenska Teknik&Designföretagen
- Samhall Tjänstemän
- Revision & Konsult
- Tjänsteföretagens och Medieföretagens avtal ”Bilaga A”/259
- Medieföretagen f.d. MIA - SIF-avtalet
- Medieföretagen - Unionen avseende tjänstemän vid dagstidningar
- Tandvårdsavtalet
- Dentallaboratorier
- Callcenteravtalet

Konferensen pågår mellan 10.00 – 13.00. Smörgås serveras från 09.30.
Vi bjuder även på enklare lunch.

15 januari 2014, Luleå, lokal meddelas senare

Anmälan: Klicka på datumet ovan för att anmäla dig. Senast 12 december 2013.
Kostnad: Lönekonferensen är avgiftsfri. Om den som är anmäld inte kommer utan att ha avbokat eller anmält en ersättare tas en avgift om 300 kr ut.

OBS! Fälten om faktureringsadress behöver inte fyllas i, konferensen är avgiftsfri.

På konferensen kommer även material till löneprocessen att delas ut.

Ungefärligt program:

10.00 Inledning
- Presentation av löneavtalen
- Parternas syn på en bra löneprocess
- Vad samverkan innebär
- Viktiga förberedelser
- Hur åtgärdsplan ska användas
- Hur löneprocessen kan utvärderas
- Tips för att komma igång med lönearbetet
- De centrala parternas stöd
12.00 Lunch med diskussion
12.45 Uppsamling
13.00 Avslutning

Vill du fråga om anmälan kan du kontakta Sonja Malmquist, Almega: 070-3456970

Har du frågor om löneprocessen och innehållet i lönekonferensen kan du tala med:
AnnEva Bomberg, förhandlare Almega, 0727-230309
Gunilla Krieg, ombudsman Unionen, 0705-378424.

Välkommen!