Kurserna utgår från kollektivavtalet för respektive bransch, i kombination med de lagar som gäller på området och är anpassade efter just ditt kollektivavtal. Teori varvas med praktiska exempel och utöver de arbetsrättsliga lagarna är det kollektivavtalen som styr din relation till medarbetarna.
Pris: Heldag 2 700:- exkl moms, halvdag 1 150:- exkl moms.


Bemanningsavtalen Arbetaravtalet (Tid: 9-12)
18 oktober i Malmö

Bemanningsavtalen Tjänstemannaavtalet (Tid: 13-16)
18 oktober i Malmö

Bevaknings- och Säkerhetsavtalet (Tid: 9-16)
8 november i Stockholm

Fastighetsavtalet (Tid: 9-16)
Ingen planerad

Friskoleavtalet (Tid: 9-12)
Återkommer våren 2017

Hemservice (Tid: 9-12)
25 oktober i Stockholm

Personlig assistans (Tid: 10-17)
8 november i Stockholm
15 november i Göteborg

Städföretagen - Serviceentreprenadavtalet (Tid: 9-12)
20 oktober i Stockholm
27 oktober i Göteborg

Vård-, behandling- , omsorgsverksamhet och läkaravtalet
(Bransch E)
(Tid: 10-17)
Återkommer våren 2017

Äldreomsorgsavtalet (Tid: 10-17)
(Bransch F)
Återkommer våren 2017