På Almegas avtalskurser tar vi upp reglerna som styr relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare med ditt kollektivavtal i fokus. Vi ser över de regler och lagar som styr för din bransch och varvar teori med praktiska exempel.

Nedan finns kurser i våra olika kollektivavtal. Kurserna utgår från det kollektivavtal som gäller för respektive bransch. Här får du en genomgång av de anställningsvillkor som gäller i aktuellt kollektivavtal i kombination med de lagar som gäller på området. Vi går igenom villkor vid anställnings ingående och vilka anställningsformer som gäller, hur hanteras arbetstid och vilka regler gäller i avtalet och vilka frånvaroregler finns det. Kommer även att diskutera anställnings upphörande, uppsägningstider, formalia krav och liknande.

Avtalskurserna vänder sig till dig som är chef eller medarbetare som fattar beslut eller arbetar med villkorsfrågor.

Anmäl dig till din avtalskurs på någon av länkarna nedan.


Bemanningsavtalets grunder - arbetare  (kl 9-12)
14 september i Stockholm
19 september i Göteborg
17 oktober i Stockholm
24 oktober i Umeå
25 oktober i Linköping
26 oktober i Sundsvall

Bemanningsavtalets grunder - tjänstemän (kl 13-16)
14 september i Stockholm
19 september i Göteborg
17 oktober i Stockholm
24 oktober i Umeå
25 oktober i Linköping
26 oktober i Sundsvall

Avancerat om Bemanningsavtalet - arbetare  (kl 9-12)
14 november i Göteborg
22 november i Stockholm

Avancerat om Bemanningsavtalet - tjänstemän  (kl 13-16)
14 november i Göteborg
22 november i Stockholm

Fastighetsavtalen (kl 9-12)
14 november i Stockholm

Friskoleavtalet
1 december i Stockholm (kl 09.00-12.30) 

Kursen i Friskoleavtalet kan med fördel kombineras med Almega Expressutbildningen Ferielön 
1 december i Stockholm (kl 13.30.16.00)

Arbetsrätt och avtal inom vården
Vård och behandlingsverksamhet samt omsorgsverksamhet (E) och Äldreomsorg (F)
28 november i Göteborg (kl 9-16)
 
Avtalen för Vård och behandlingsverksamhet samt omsorgsverksamhet (E)
7 november i Stockholm (kl 10-17)