Den lokala förhandlingen är ett effektivt instrument när du vill förebygga och lösa tvister som uppstått mellan fackliga organisationer, anställda och företag.


Innehåll:
Nyckeln till framgång i en arbetsrättslig förhandling med facket är kunskap. Förhandlingar handlar lika mycket om psykologi som arbetsrätt, analys och ekonomi. Vi ger dig strategier att använda när det är dags att förhandla med framgång. Vi visar hur olika fackförbund kan agera samt trimmar ditt beteende och din teknik genom praktiska övningar.

Den här arbetsrättsutbildningen ger dig:

• Så förbereder, genomför och avslutar du en förhandling – tips och råd

• Psykologiska knep: hur agerar den framgångsrike förhandlaren?

• Så byggs goda relationer med motparten upp

• Den viktiga kunskapen vid förhandling: lag- och avtalsfrågor i förhandlingsarbetet

Till vem vänder sig utbildningen:
Utbildningen vänder sig till dig som arbetar som HR-ansvarig, HR-specialist, personalchef, förhandlingschef eller till dig som annars arbetar med företagets frågor inom arbetsrätt och behöver fördjupa dina kunskaper.