Idag är det många arbetsgivare som har anställda som utför arbete på annan plats än i det egna företaget (t ex ute hos kund) eller sitter på annan ort än sin chef. Det ställer lite andra krav på chefsrollen och aktualiserar vissa särskilda frågor som man måste tänka på som arbetsgivare.

Innehåll
Syftet med den här utbildningen är att gå in på de frågeställningar som arbetsgivare har, vars personal arbetar ute hos kund eller på annan ort, ställs inför.

  • Vilka anställningsformer har man vid uppdrag?
  • Vad gäller för ersättningar m m vid resor till kund?
  • Vem bestämmer om arbetstid och övertid?  
  • Vad ska man tänka på vid distansarbete?
  • Hur påverkas turordningskretsar vid arbetsbrist?
  • Hur leder och fördelar man arbetsuppgifter?


Detta och mer går vi in på under dagen.

Omfattning
Heldagsutbildning

Utbildningen vänder sig till
Den här kursen vänder sig till företag som har kollektivavtal inom IT-, Svensk Teknik & Design samt Utveckling och tjänster.