Oavsett vilken typ av verksamhet du har får arbetsrätten en central roll i alla företag med anställda. Att ha kunskap om lagar och regler är nödvändigt för dig som chef - och det effektivaste sättet att förebygga problem.

I sitt dagliga arbete träffar Almegas kursledare, som är förhandlare och rådgivare, många chefer i olika roller och situationer. De har stor kunskap om förutsättningar i din bransch och ditt företags kollektivavtal. Du får genom detta både teoretisk kunskap och praktiska lösningar på de olika situationer du råkar på i ditt arbete när du går våra utbildningar inom arbetsrätt.

Pris: 3 200kr exkl moms för medlemmar/ 4500kr exkl moms för icke-medlemmar

Tid: 9-16 (inkl lunch och fika)

Våra utbildningar inom arbetsrätt:

Bli en framgångsrik förhandlare
Nyckeln till framgång i en arbetsrättslig förhandling med facket är kunskap. Vi ger dig här strategier att använda när det är dags att förhandla, med framgång... läs mer och anmäl dig här - kurs i arbetsrätt

Undvik de svåra uppsägningarna - gör rätt från början
Att behöva säga upp en anställd grundat på personliga skäl är en av de svåraste balansgångarna en arbetsgivare kan gå. Är skälen godtagbara och tillräckliga för en uppsägning eller ett avskedande?... läs mer  - kurs i arbetsrätt

Arbetsrätt för chefer
Med goda grundkunskaper i praktisk arbetsrätt kan du som chef i ett tjänsteföretag känna dig trygg i din roll och undvika misstag... läs mer och anmäl dig här - kurs i arbetsrätt

Arbetsrätt i konsultbranschen
Idag är det många arbetsgivare som har anställda som utför arbete på annan plats än i det egna företaget (t ex ute hos kund) eller sitter på annan ort än sin chef. Det ställer lite andra krav på chefsrollen och aktualiserar vissa särskilda frågor som man måste tänka på som arbetsgivare... läs mer och anmäl dig här - kurs i arbetsrätt