Innehåll:

Ledighetslagarna är många och omfattande. Här går vi igenom de mest aktuella ledighetsreglerna i såväl lag som avtal och praxis. Vi tar upp frågor så som "vem har rätt till olika ledigheter", "hur ska ledigheten förläggas", "vem beslutar och hur kan ledigheten avbrytas?" samt mycket mer. Praktiska exempel varvas med teori.

Den här utbildningen ger dig:

• Genomgång av ledighetslagstiftningarna

• Praktiska råd och tips

• Utrymme för frågor och diskussion

Omfattning:

Halvdagsutbildning

Dokumentation:

Du får efter avslutad kurs med dig det underlag som använts vid utbildningen.