Innehåll:

Rättigheter och skyldigheter har såväl arbetstagare som arbetsgivare inte bara vid anställningens början och slut – utan också så klart under pågående anställning. Vad är till exempel konkurrerande verksamhet? Hur hanterar man samarbetssvårigheter eller dåliga arbetsprestationer? Vem och vad avgör hur arbetet ska ledas, fördelas och utföras? Vad är skillnaden mellan en varning och en erinran? Hur går en omplacering till? Svåra frågor som lättare kan hanteras ifall man som arbetsgivare besitter kunskapen om hur.

Den här utbildningen ger dig:

• Goda kunskaper kring de svåra frågorna kring pågående anställning

• Väsentlig insyn i regelverket

• Tips och råd kring vanliga scenarion i arbetsvardagen

• Möjlighet att ställa frågor och diskutera

Omfattning:

Halvdagsutbildning

Dokumentation:

Du får efter avslutad kurs med dig det underlag som använts vid utbildningen.