Under 2016 träder nu en ny föreskrift i kraft, som benämns Organisatorisk och Social Arbetsmiljö, och som är ämnad att förtydliga lagens krav avseende psykiska och sociala aspekter av arbetsmiljön.


I takt med att den psykiska ohälsan i samhället diskuteras alltmer har också trycket på att komplettera Arbetsmiljölagen med en psykosocial föreskrift blivit större. Men vad innebär den nya föreskriften för dig som arbetsgivare?

Innehåll:

  • Vi går igenom vad den nya föreskriften kan innebära för arbetsgivaren

  • Diskussion kring vad vi kan förvänta från såväl myndighet som fack framöver

  • Workshop där ni gruppvis med chefs-/HR-kollegor från andra företag diskuterar utifrån det vi hört

Omfattning:
Halvdagskurs

Kursen kan med fördel kombineras med ”Arbetsmiljön är ditt ansvar”, ”Almega express – Chefens arbetsmiljöansvar” och/eller ”Almega express – den sjuka medarbetaren”