Innehåll:

När vet man att man som arbetsgivare behöver förhandla med facket och hur gör man för att kalla till en förhandling? Vad måste finnas i ett förhandlingsprotokoll och hur tar man reda på vilken motpart som är aktuell? Under denna halvdag lär vi dig hur du förbereder, genomför och avslutar en förhandling. Du får praktiska tips och råd på vad du behöver veta och kunna för att genomföra en förhandling. Vi lär dig förstå skillnaden på olika sorters tvister – och framför allt lär du dig att känna igen när det är dags att förhandla.

Den här utbildningen ger dig:

• Vi förbereder dig för mötet med facket

• Förhandling från början till slut

Omfattning:

Halvdagsutbildning

Dokumentation:

Du får efter avslutad kurs med dig det underlag som använts vid utbildningen.