Innehåll:

Lön är en lika viktig fråga för arbetstagaren som för arbetsgivaren och det är viktigt att det blir rätt. Enligt lagen ska alla arbetsgivare genomföra en lönekartläggning varje år, så att eventuella osakliga löneskillnader kan rättas till. Vi lär dig lönekartläggning på bästa sätt. Under kursen går vi igenom vilka krav diskrimineringslagen ställer och hur lönekartläggningen kan genomföras så enkelt som möjligt. Kursen varvar teori med praktiska exempel.

Den här utbildningen ger dig:

• Praktiska råd och tips om hur lönekartläggningen kan genomföras

• Genomgång av gällande lagstiftning

• Utrymme för frågor och diskussion

Omfattning:

Halvdagsutbildning

Dokumentation:

Du får efter avslutad kurs med dig det underlag som använts vid utbildningen