Innehåll:

Vad förväntas av en anställd under pågående anställning? Vilken lojalitetsplikt har en anställd?

Hur skyddar sig företaget mot illojala medarbetare som läcker information, raggar med sig medarbetare till en konkurrent eller begår brott mot företaget?

Medarbetare får i sin anställning ofta insyn i företagets inre angelägenheter och affärshemligheter. För en arbetsgivare är det av central betydelse att ha lojala medarbetare. Stora krav ställs på lojalitet under anställningen.

Hur kan företag agera vid en rekrytering för att säkerställa att rätt personer anställs? Vilka kontroller kan göras?

Hur kan företag hantera olika frågor om lojalitet under anställningen?

Den här utbildningen ger dig:

• Genomgång av aktuella arbetsrättsliga regler inom området

• Genomgång av hur företag kan hantera frågor om lojalitet under anställningen

• Hantering av illojalitet som skäl för att avsluta anställning

• Utrymme för frågor och diskussion

Omfattning:
Halvdagsutbildning

Dokumentation:
Du får efter avslutad kurs med dig det underlag som använts vid utbildningen.