Innehåll:

När du som arbetsgivare ska rekrytera väcks många frågor kring vilka regler inom arbetsrätten som gäller men också frågor om vad professionell rekrytering bör innehålla. I denna kurs går vi igenom de arbetsrättsliga regler som du behöver ha kunskap om i samband med anställningar och rekryteringar. Vi diskuterar även en mängd praktiska frågor som kan uppkomma i processen

Den här utbildningen ger dig:

• Vilka frågor kan arbetsgivaren ställa i en anställningsintervju?

• Diskrimineringslagarna – undvik kostsamma misstag

• Anställningsformer, anställningsavtal, företrädesrätten och PUL

• Övriga regler och praxis avseende integritet i arbetslivet

Omfattning:
Halvdagsutbildning

Dokumentation:
Du får efter avslutad kurs med dig det underlag som använts vid utbildningen