Kollektivavtalet för fristående skolor och förskolor ger möjlighet att anställa lärare på så kallad ferietjänst och vi går här igenom de frågeställningar som är förknippade med ferielön.


Innehåll:

• Kunskap i att beräkna ferielön

• Praktiska exempel för kunskap om ferielön och beräkning av ferielön

Omfattning:
Halvdagsutbildning

Dokumentation:
Du får efter avslutad kurs med dig det underlag som använts vid utbildningen.

Kursen i Ferietlön kan med fördel kombineras med avtalskursen
Friskoleavtalet 1 december i Stockholm (kl 09.00-12.30)