Innehåll:
Ibland kan det vara svårt att veta vad som gäller för fackliga förtroendemän och deras rätt till insyn i verksamheten. Den här kursen vänder sig både till företag som har kollektivavtal och till företag som inte är bundna.

  • Vad gäller för företag i förhållande till facket
  • Vad är facklig verksamhet, när ska fackliga förtroendevalda ha ledighet och när ska ledigheten vara betald

  • Vilken rätt till information har fackliga förtroendemän

  • Måste ett företag förhandla med facket

  • Vad är det för skillnad på fackliga förtroendemän och regionala skyddsombud

Vem är facket

Den här utbildningen ger dig:

  • Kännedom om vad som räknas som facklig verksamhet

  • Kunskap om rätt till ledighet och när den ska vara betald

  • Vetskap om var gränsen går och vilken möjlighet till påverkan arbetsgivaren har i dessa frågor


Omfattning:
Halvdagsutbildning

Dokumentation:
Du får efter avslutad kurs med dig det underlag som använts vid utbildningen