När en anställd blir sjuk ställs krav på både arbetsgivare och anställd. Men vem avgör om en medarbetare är sjuk eller inte.

Innehåll:
Den här kursen är en övergripande information om vad som gäller i sjukskrivningsprocessen utifrån ett arbetsrättsligt perspektiv. Vi går igenom frågor som till exempel vilken skyldighet den anställde har kring sjukanmälan, läkarintygets betydelse, möjligheten till förstadagsintyg, när har en anställd rätt till sjuklön, arbetsgivarens grundläggande rehabiliteringsansvar och när det kan mynna ut i uppsägning på grund av sjukdom.

Omfattning:
Halvdagsutbildning
 

Målgrupp:
Den här kursen vänder sig till dig som har någon form av arbetsledande funktion och som hanterar sjukfrånvaro i verksamheten.

 

Läs mer om fler intressanta kurser inom arbetsmiljöområdet.
Almega Express - Introduktion till arbetsmiljöansvaret - delegation i tjänsteföretagen; vem har ansvaret?

Heldagskurser:
Introduktion till arbetsmiljöansvaret - den sjuke medarbetaren och den ökade psykiska ohälsan?
Arbetsmiljöarbetet i praktiken – SAM + OSA