Innehåll:
Alla kan ställas till svars för ett arbetsmiljöbrott, men oftast är det chefen. Under denna halvdagsutbildning diskuteras och klargörs ett antal begrepp i frågan. Under seminariet får ni diskutera ett antal fall som tydliggör ansvarsbegreppet.

Den här utbildningen ger dig:

• Vägledning om hur informationssamhället har förändrat förutsättningarna för arbetsgivare

• information och kunskap om arbetsmiljöansvar och delegering

• Rätt förhållningssätt för att undvika problemen innan de uppstår

• Tips och råd

Omfattning:
Halvdagsutbildning

Dokumentation:
Du får efter avslutad kurs med dig det underlag som använts vid utbildningen