Här hittar du kursmaterialet samt bra och matnyttig information som är till hjälp för dig i ditt arbete.

Ppt-presentation från utbildningen (pdf)

Nyttiga länkar:

prevent.se 
(Partsgemensam organisation med mängder av gratis checklistor, där finns också en hel del annat material, både fritt och sådant som kan beställas mot avgift)

av.se
Arbetsmiljöverkets hemsida. Här finns all lagstiftning inom arbetsmiljöområdet att ladda ner. Här finns också mängder av infomationsmaterial, checklistor informationsbroschyrer och annat stödmaterial för arbetsgivare.

alna.se
Partsgemensam organisation som hanterar de flesta förekommande missbruksfrågor som kan förekomma.

almega.se
Här stöd och råd om bland annat arbetsrättsliga frågor och arbetsmiljöfrågor

Några länkar som kopplar till den nya föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö:

https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/foreskrifter/organisatorisk-och-social-arbetsmiljo-foreskrifter-afs2015_4.pdf
(Föreskrift om Organisatorisk och social arbetsmiljö i för nedladdning)

https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/broschyrer/hantera-arbetsbelastning---med-hjalp-av-systematiskt-arbetsmiljoarbete-adi-701-broschyr/
(En broschyr som beskriver hur arbetsgivare kan hantera frågor om arbetsbelastning)