Från och med 1 januari 2016 kan arbetsgivare få ekonomisk ersättning för arbetsmiljöutbildningar. Det gäller grund- och vidareutbildningar för chefer samt vidareutbildning för skydds-/arbetsmiljöombud. Har du en chefsfunktion och har gått någon grundkurs i regi av Almega utbildar såsom:
- Arbetsmiljön är ditt ansvar – en introduktion
- Organisatorisk och social arbetsmiljö – Arbetsmiljöverkets nya föreskrift
- Chefens arbetsmiljöansvar

så kan ditt företag ansöka om att få ersättning hos AFA Försäkringar för den kurskostnad som ni haft för genomförd utbildning.

Ansökan om ersättning görs hos AFA Försäkring: https://www.afaforsakring.se/arbetsgivare--fack/arbetsmiljoutbildning/las-mer-och-ansok/  Här anmäler ni hur många och vilka medarbetare som ska gå utbildningen.

För att kunna få ersättning kräver AFA Försäkring att företaget har tecknat Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA), att det finns en påskriven villkorsbilaga mellan arbetsgivare och utbildningssamordnare, se detta dokument, samt att de som har gått utbildningen svarar på en utvärderingsenkät som kommer att skickas på mailen från AFA Försäkring. Detta innebär att ni kan koma att få två utvärderingar på kursen, en från AFA och en från Almega Utbildar.