Innehåll:
Som arbetsgivare är du ansvarig för arbetsmiljön och då måste du också känna till vad lagstiftare och myndighet förväntar sig av dig. Vi går igenom det systematiska arbetsmiljöarbetet till dagens förutsättningar för tjänstesektorn. Denna halvdag ger en bra grund inför exempelvis vidare fortbildning genom utbildning eller egna studier.

Den här utbildningen ger dig:

• Arbetsmiljölagens (AML) bakgrund, mål och viljeinriktning

• En genomgång av samordningsansvaret, skyddsombudsrollen och samverkansskyldigheten

• Vi går igenom vad det systematiska arbetsmiljöarbetet kan innebära i praktiken

Till vem vänder sig utbildningen?
Kursen vänder sig till dig som är ny chef, HR-ansvarig eller motsvarande. Den vänder sig även till andra som har en ledande roll men som formellt kanske är utan personalansvar, som till exempel du som är projektledare eller funktionschef.

Kursansvariga: Maria Morberg, Anders Karlsson